9 °C

DYH'den sermaye artırımı

Doğan Yayın Holding, çıkarılmış sermayeni yüzde 100 artırarak 2 milyar TL'ye çıkaracak.

DYH'den sermaye artırımı

İSTANBUL – Doğan Yayın Holding, 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle yüzde 100 artırarak 2 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamının nakden karşılanmak suretiyle, yüzde 100 oranında artırılarak 2 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada söz konusu sermaye artırımından sağlanan kaynağın, ağırlıklı olarak doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkların sermaye artırımlarında kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız söz konusu fonları; nakit işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında, banka kredilerinin kapatılmasında ve/veya anapara ve faiz ödemelerinde, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı (I.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapacakları ödemelerde kullanılacaktır" denildi.

Yeni pay alma hakları nominal değerler üzerinden kullandırılacak

Açıklamaya göre bu sermaye artırımında; yeni pay alma hakları nominal değer üzerinden kullandırılacak. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 1 TL olacak. İhraç edilecek paylar, kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) ilk kez, yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibarıyla; sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen hisselerin satış süresi içinde hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten başlamak üzere, kar payına hak kazanacaklar. Yeni pay alma haklarına ve tasarruf sahiplerine ilişkin duyurular, günlük yayın yapan 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan edilecek.

KAP'a yapılan açıklamada, şu bilgilere de yer verildi:

"Şirketimiz daha önce 7 Haziran 2010 tarihinde de kamuya açıklandığı üzere; Yönetim Kurulumuz'un 7 Haziran 2010 tarih ve 2010/15 sayılı Kararına istinaden; 1 milyar TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, yüzde 40 oranında artırılarak 1 milyar 400 milyon TL'ye çıkarılmasında ihraç edilecek payların kayda alınması talebi ile 9 Haziran 2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş; ancak başvurumuz mevcut durum itibariyle sonuçlanmamıştır."

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.