Ekonomide sıçrama için kadın gücü şart

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, kadın girişimciliğinin kadınların ekonomiye katılımında çok güçlü bir araç olduğunu söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bugüne kadar çok uluslu bir kalkınma bankasının ilk kadın başkanı olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, kadın girişimciliğinin kadınların ekonomiye katılımında çok önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWoman) için verdiği röportajda EBRD Başkanı, kadın girişimciliğinin erkeklerle eşitlenmesinin global ekonomiye 6 trilyon dolarlık katkı yapacağını vurguladı.

Odile Renaud-Basso yönetimindeki EBRD, BM Kadın Birimi ile ortaklık içine girerek koronavirüs pandemisinin kadınlar üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmaya destek veren bir program geliştirdi. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Türkiye’de de kadın girişimcilere ekonomide daha güçlü var olabilmeleri için destek veriyor.

Programın Türkiye’deki finansmanı Avrupa Birliği, EBRD, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanıyor. Kalkınma bankaları global kamu ve özel yatırımların yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiriyor ve bu nedenle kadın girişimciliğinin desteklenmesinde çok önemli bir gücü elinde tutuyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri noktasında kadın girişimciliğinin öneminin altını çizen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, kadınların giderek daha iyi eğitimli ve daha dinamik hale geldiklerini vurguladı. Buna rağmen resmi rakamlara göre global olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sadece yüzde 30’unun kadınlar tarafından yönetildiğini vurgulayan Odile Renaud-Basso, şöyle konuştu:

Yüzde 70’i gerekli kaynağa ulaşamıyor

“Kadın girişimcilerin en temel problemi ihtiyaç duydukları finansmana ulaşamıyor olmaları. Kadınların yönetimindeki şirketlerin finansmanında 300 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Kadınların sahip olduğu KOBİ’lerin yüzde 70’i finansal hizmetlere ya hiç ulaşamıyor ya da çok yetersiz bir kaynağa erişim sağlayabiliyor. Kadınların girişimciliğini etkin şekilde güçlendirebilirsek çok daha çeşitliliğe sahip ekonomiler yaratabiliriz. Kadın girişimciliği verimliliğe de büyük katkı sunuyor. Bir çalışma, kadınlar ve erkekler arasındaki girişimcilikte eşitliğin sağlanmasının küresel ekonomiye 6 trilyon dolar ekleyebileceğini tahmin ediyor. Bu rakam, İngiltere GSYİH'sının iki katı bir büyüklük demek!”

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı’nın bankalarla işbirliği içinde kadın işletmelerinin desteklenmesi anlamında büyük fırsatlar yarattığını anlatan Odile Renaud-Basso, şöyle devam etti:

Önce Türkiye ile yola çıkıldı

“Bu program çok büyük bir başarı oldu. 24 ülkede aktif ve yaklaşık 700 milyon Euro’luk bir finansmana imza atıldı. 90 binden fazla kadına ulaşıldı. Bu programı ilk olarak Türkiye’de başlattık. Geçtiğimiz hafta Türkiye’de kadın girişimciliğe desteğimizin 10’uncu yılını kutladık. Gelecek 10 yılda neler yapabileceğimizi bir düşünün.”

 

Kadın girişimcilere öneriler

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso kadın girişimcilere şu önerileri verdi:

-Neyi başarmak istediğiniz konusunda net bir zihne sahip olun.

- O hedefe ulaşmak için atmanız gereken bir dizi küçük adıma odaklanarak yavaş yavaş ilerleyin.

- Azim ve işleri farklı şekilde yapmaya cesaret etmek çok önemli başarılar getirir.

- Yardım istemekten korkmayın ve destek alabileceğiniz iş ağlarınıza güvenin.

-Takım çalışması başarıya götürür.