18 °C

Erdoğan yeni kabine yapısını açıkladı

Yeni Bakanlar Kurulu 25 üyeden oluşuyor. Yeni yapıda, 4 adet başbakan yardımcılığı ve 20 adet icracı bakanlık bulunuyor.

Erdoğan yeni kabine yapısını açıkladı

İSTANBUL – Başbakan Erdoğan, yeni kabine sistemini açıkladı.

Erdoğan mevcut sistemde Bakanlar Kurulu’nun Başbakan dahil 27 üyeden oluştuğunu, 3 tane Başbakan Yardımcısı ve 8 Devlet Bakanı ile 15 tane icracı bakanlığın görevli olduğunu hatırlattı Yeni kabinede Başbakan dahil 25 üyenin bulunacağını belirten Erdoğan 4 adet Başbakan Yardımcısının görev yapacağını, 8 devlet bakanlığının kaldırılarak 20 tane icracı bakanlığın görev alacağını açıkladı.

YENİ KABİNE SİSTEMİ

Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Yeni)

Avrupa Birliği Bakanlığı (Yeni)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yerine)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birleştirildi)

Dışişleri Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı (Yeni)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (Yeni)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yerini aldı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Yeni)

İçişleri Bakanlığı.

Kalkınma Bakanlığı (Yeni)

Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Maliye Bakanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı.

Milli Savunma.

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı.

Bakan yardımcılığı geliyor

Artık Bakan Yardımcılığı görevi ihdas edileceğini açıklayan Erdoğan, şu bilgileri verdi: "Yani her bakan ile Müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edilecek.  İcracı bakanlarının her birine, birer bakan yardımcısı atanacak.

Yani 20 tane. Milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek. Bu yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek. Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden de bu makama atama yapılabilecek."

Yeni Bakanlıkların Görev ve Hizmetleri

Erdoğan, yeni bakanlıkların görev ve hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca bu bakanlığımız, şehit yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet birimleri şunlar olacak:

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık bünyesinde, şehit ve gazilerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek amacıyla, şehit yakınları ve gaziler dairesi başkanlığı kuruyoruz.

Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edecek. Bu bakanlığımızın önemli hizmet birimleri de şunlar: Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali işbirliği başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın görevlerine ek olarak, bu bakanlığımız bilim ve teknoloji politikalarını da takip edecek. Bu bakanlığımızın bazı hizmet birimleri de şunlar: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığımız, imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacak. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak. Hizmet birimleri şu şekilde oluşacak: İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.

Ekonomi Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığımız, Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapması gerekiyor. Zira 36 milyar dolardan ihracatı aldık son anda son geldiğimiz noktada 123 milyar dolar gibi gözüküyor. Temennimiz odur ki süratle 2008 yılının üstüne çıkalım ve 500 milyar dolar hedefine de ulaşalım. Onun için de Dış Ticaretten Sorumlu Bakanlığımızın yerini alan bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacak.

Bu bakanlığımızın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik, Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Tabi ki ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının şu ana kadar neyse çerçevesi, bu çerçevede bu çalışmalar yürütülmüş olacak .

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bugüne kadar Gençlik ve Spor bir genel müdürlüktü. Ama akla gelen şey sadece futbol, basketbol bunun dışında herhangi bir şey yoktu. Tabi güreş, çeşitli alanlarda tekvandoydu karateydi, atletizimdi bütün bunlar içinde var ama gençlik bu değil olayı çok daha geniş ele almamız gerekiyor. Onun için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü diye bir birim oluşturuyoruz, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü oluşturuyoruz bir de Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nı kuruyoruz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yerini alan bu bakanlık, ayrıca gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan da sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığımızın bazı hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, gümrük politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getirecek. Hizmet birimleri şu şekilde olacak: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü.

Kalkınma Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı. Bu bakanlık, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacak; orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık müşavirlik Yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak: Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

Bunun yanında daha önce GAP'ımız vardı. Bunu yanına DAP ve KOP'u ilave ettik. Güneydoğu Anadolu Projesi, yani GAP, bu bakanlığımıza bağlı olacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığımıza bağlı. Ayrıca, DAP için Erzurum'da; KOP için de Konya'da başkanlık kuruyoruz. GAP'ın başkanlığı zaten Şanlıurfa'da kurulmuştu. Özetle, yeni bakanlıklarımızın görevleri ve hizmet birimleri bu şekilde olacak. Tekrar ediyorum, bu yeni yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu'nun yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler. Türkiye'nin kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacak bu yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap