Eser sahibi hangi sigorta kapsamında?

Çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatıyla belirlenen senaryo yazarı, özgün müzik yapımcısı ve diyalog yazarı sigortalı sayılacaktır

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

AHMET METİN AYSOY

Yapımcı şirket ile arasında yapılmış hizmet akdine istinaden bir eser (ürün) üreten, çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatıyla belirlenen senaryo yazarı, özgün müzik yapımcısı ve diyalog yazarı  5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

Senaryo yazarlığı, özgün müzik yapımcılığı ve diyalog yazarlığı gibi işleri yapanların sırf vergi kaydının olmaması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden muaf olmaları sebebiyle belirtilen işleri vergiden muaf olarak ortaya bir eser koymak suretiyle gider pusulası mukabilinde gerçekleştirenler ile yapımcı arasında hizmet akdinin bulunmaması sebebiyle 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Yapımcı şirket adına kendi hususiyetini vermek suretiyle bir eser (ürün) üreten, çalışma zamanı ve yeri yapımcı şirketin emir ve talimatı dışında bulunup mesleğini icra eden senarist, özgün müzik yapımcısı ve diyalog yazarı bireysel olarak yaptıkları bu işlerden dolayı serbest meslek faaliyeti yürütmesi nedeniyle doğan serbest meslek kazancı olan ve bu kapsamda serbest meslek makbuzu veya fatura düzenleyerek çalışanların yapım şirketi ile arasındaki ilişki istisna (eser) sözleşmesi kapsamında sayılarak 5510 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilecektir.

Etiketler