Finans şirketlerinin sektördeki payı yüzde 2,8

BDDK'nin "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin BDDK'ya Devri Sonrası Gelişmeler raporuna göre, Türkiye'de finansal sisteme bankacılık sektörü hakim

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye'de 2009 yılı sonu itibariyle, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin sektördeki payı, aktif büyüklüğü itibarıyla yüzde 2,8 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin BDDK'ya Devri Sonrası Gelişmeler" başlıklı Çalışma Raporu yayımlandı.

Rapora göre, bankalar mevduat sahiplerinin, sermaye piyasaları ise küçük yatırımcıların çıkarlarını koruyabilmek adına fon aktarmada daha temkinli bir politika izlemek durumunda olduklarından, Türkiye ekonomisinde sayı ve istihdam yaratma anlamında önemli payı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ve alternatif finansman arayışı içerisinde olan ticari işletmelerin ihtiyaç duydukları fona ulaşmaları, finans sektörünün diğer oyuncularının faaliyetlerinin gelişmesi ile kolaylaşacak.

Türkiye'de finansal sisteme bankacılık sektörü hakim. Ağırlıklı olarak KOBİ'lere ve alternatif finansman arayışında olan ticari işletmelere fon sağlayan finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin sektördeki payı ise Aralık 2009 verilerine göre aktif büyüklüğü itibarıyla yüzde 2,8 ile sınırlı kaldı.

Aynı dönemde bankaların kullandırdığı kredi tutarı 392,6 milyar Lira iken finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin sağladığı fon 23,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

 Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince sağlanan fon tutarının büyük oranda banka iştiraki olan şirketler tarafından sunulduğu göz önüne alındığında, sektörün aracılık işlevini yerini getirme açısından son derece sığ kaldığı anlaşıldı.

Bu konularda ilginizi çekebilir