Firmaların sanal müşterisi artıyor

Türk firmaların yüzde 46'sı yeni iş alanlarını ve müşterilerini internet üzerinden oluşturuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türk firmalarının yüzde 46'sının yeni iş alanlarını ve müşterilerini internet üzerinden oluşturduğu bildirildi.

Global çalışma alanları çözümlerinde önde gelen firmalardan olan Regus'un araştırmasına göre, yeni iş alanlarını ve müşterilerini internet üzerinden oluşturan firmalar, internetteki sosyal ağlar üzerinden yapılan ticaret için, pazarlama bütçelerinden yüzde 25 yer ayırıyor.

Türkiye'de küçük ölçekli firmalar yeni müşterilerini, büyük ölçekli firmalara nazaran daha yüksek bir oranda (yüzde 52) internetteki sosyal ağlardan elde ederken, bütçelerinde de sosyal ağlara büyük ölçekli firmalardan daha fazla pay (yüzde 25) ayırıyor. Büyük ölçekli şirketler ise bu ağlara bütçelerinden yüzde 20 ayırıyor.

Küçük şirketler sosyal ağları daha çok kullanıp, yeni müşterilerini de bu ağlar vasıtasıyla sağlıyor.  Ayrıca müşteri gruplarıyla temas kurarak onları organize ediyor. Büyük şirketler ise bu ağları daha çok bilgi toplama amaçlı kullanıyor.

Türkiye'de şirketlerin yüzde 65'i sosyal ağları, müşterilerle temas kurmak ve yönetmek için, yüzde 76'si ticari amaçlı; yüzde 58'i şirket profilindeki görsel işitsel animasyonlardan etkilendikleri için, yüzde 10'u faydalı bilgi elde etmek için kullanıyor.

Araştırmaya göre uluslararası firmalarda da durum Türkiye'dekinden çok farklı değil. Uluslararası firmaların yüzde 58'i bu ağları en popüler şekilde ticari amaçlı kullanırken, yüzde 51'i müşteri gruplarına ulaşmak, organize etmek ve yönetmek için, yüzde 54'ü de faydalı bilgi elde etmek için kullanıyor.

"Yatırım yapmayan firmalar büyük iş imkanlarını kaçırıyor"

Regus'un, Orta/Doğu Avrupa ve Balkanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Garry Gürtler, sosyal ağların, ticarette ana bir araç haline geldiğini belirtti.

Gürtler, bu ağların müşteri ve tüketiciye ulaşmada hiçbir zaman belirgin bir rol oynayamayacağına inanan bir kesime rağmen, daha yüksek bir kesimin, var olan müşterilerini tutabilmek ve yeni müşterilere ulaşmak amacıyla pazarlama bütçelerinde bu ağlara önemli miktarlar ayırdıklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin Avrupa'daki 7. büyük internet nüfusuna ve 2. en popüler on-line kısa mesaj aktivitesine sahip olması nedeniyle söz konusu alanda büyük bir oyuncu olmasının şaşırtıcı olmadığını ifade eden Gürtler, şunları kaydetti.

"Bu ağların en popüler kullanımı, müşteriler ile temasa geçmek olsa da firmalar, bu ağları yeni müşteriler kazanmak ve bu gruplarla interaktif temasa geçmek için de başarı ile kullanmaktadırlar. Bu durum özellikle yeni müşterilerin bu ağlar üzerinden bulunduğu Hollanda (yüzde 48), Hindistan (yüzde 52), Meksika (yüzde 50), İspanya (yüzde 50) gibi ülkelerde gözlemlenmektedir. Bu araştırma, sosyal ağlara yatırım yapmayan firmaların çok büyük iş olanaklarını kaçırdıklarını ortaya koması açısından da önemli bir çalışma olmuştur."

Bu konularda ilginizi çekebilir