Gelecek yılın bütçesi, eğitim ve sağlığı önceliklendiriyor

Şimşek, Komisyon'da gerçekleştirdiği bütçe sunuş konuşmasında bu yıl gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verip, 2012 gerçekleşme tahminlerini ve 2013 öngörülerini aktardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin eğitim ve sağlığı önceliklendiren, reel ekonomiyi destekleyen, ekonomik ve mali istikrarı gözeten bir bütçe olduğunu söyledi.

Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği 2013 bütçesi sunuş konuşmasında, "2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ülkemizin dört bir tarafına ihtiyaç duyduğu yatırımı götüren, eğitim ve sağlığı önceliklendiren, reel ekonomiyi destekleyen, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmış, toplumsal refahı artırmayı amaçlayan, ekonomik ve mali istikrarı gözeten bir bütçedir" dedi.

Şimşek konuşmasında, bu yıl gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verip, 2012 gerçekleşme tahminlerini ve 2013 öngörülerini aktardı.

Şimşek, "Bu yılın sonunda, bütçe giderlerinin 362.7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 329.2 milyar lira, bütçe açığının 33.5 milyar lira ve faiz dışı fazlanın 15.5 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"GSYH'ye oran olarak ise, bütçe giderlerinin yüzde 25.3, bütçe gelirlerinin yüzde 22.9, bütçe açığının yüzde 2.3, faiz dışı fazlanın yüzde 1.1 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Buna göre, 2012'de bütçe açığının GSYH'ye oranı, geçen yıl OVP'de öngördüğümüz oranın yaklaşık 0.8 puan üzerinde gerçekleşecek."

Bu yılın bütçe açığının öngörülenin üzerinde gerçekleşmesinin temel olarak harcamalardaki artıştan kaynaklanacağını belirten Şimşek, "Bu yılın sonunda, merkezi yönetim bütçe giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yüzde 3.3 oranında,yani 11.7 milyar lira daha yüksek gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunda, sermaye giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, personel giderleri ve sermaye transferlerindeki artış etkili olacaktır" diye konuştu.

Şimşek, 2013 sonundaki gerçekleşme tahminlerine kıyasla, 2013 yılı bütçesinde; bütçe giderlerinde yüzde 11.4, faiz hariç giderlerde yüzde 11.9,bütçe giderlerinde yüzde 12.4 ve vergi gelirlerinde yüzde 14 artış olacağını söyledi.

Gelecek yılın Merkezi Yönetim Bütçesi'nde, bütçe giderlerinin 404 milyar lira, faiz hariç giderlerin 351 milyar lira, bütçe gelirleri 370.1 milyar lira,vergi gelirlerinin 317.9 milyar lira, bütçe açığının 33.9 milyar lira ve FDF'nin19.1 milyar lira olması öngörülüyor.

GSYH'ye oran olarak ise 2013 gerçekleşmelerinin; bütçe giderlerinde yüzde25.7, faiz hariç giderlerde yüzde 22.3, bütçe gelirlerinde yüzde 23.6, vergi gelirlerinin yüzde 20.2, bütçe açığının yüzde 2.2 ve FDF'nin yüzde 1.2 olması bekleniyor.

 

[PAGE]

 

 

Gelecek yılın bütçesinde kaynak aktarımları

Şimşek, 2013 bütçesinden en fazla payın eğitime ayrıldığını hatırlatarak,"Gelecek yıl eğitime ayırdığımız kaynağı yüzde 20.7 oranında arttırarak 68.1milyar liraya çıkarıyoruz. Bu rakam, toplam bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde17’sine tekabül etmektedir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla uygulamaya konulan FATİH projesine 2013 yılında, 2012'de ayırdığımız 803 milyon lirayı 2013'te yüzde 72artırarak 1.4 milyar liraya çıkartıyoruz" dedi.

Sağlık harcamaları için SGK ve merkezi yönetim bütçesinde yüzde 11.1oranında artışla, bütçede 67.9 milyar lira kaynak öngördüklerini kaydeden Şimşek, "Bütçeden sağlığa ayırdığımız kaynak ile sağlık göstergelerinde ciddi iyileşmeler elde ettik. Doğumda beklenen yaşam süresinde Dünya Sağlık Örgütü'nün2025 yılı tahmini olan 75 yıla şu an itibarıyla ulaşmış durumdayız" dedi.

Şimşek 2013 bütçesinde reel sektörün ve tarımın güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edileceğini de belirtti.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kurumların yatırım ödeneklerinin de2012 başlangıç ödeneğine göre yaklaşık yüzde 20 arttırılarak 39.2 milyar liraya çıkarıldığını kaydeden Şimşek, şöyle konuştu:
"Eğitim yatırımlarına yüzde 34'lük artışla 8 milyar lira, TCDD ulaştırma yatırımlarına yüzde 14'lük artışla 4.7 milyar lira, enerji yatırımlarına yüzde23'lük artışla 2.4 milyar lira, sağlık yatırımlarına yüzde 30'luk artışla 2.2milyar lira, Ulaştırma Bakanlığının demiryolu yatırımlarına yüzde 54'lik artışla2.2 milyar lira, adalet yatırımlarına yüzde 51'lik artışla 1.1 milyar lira ve havayolu ulaştırma yatırımlarına yüzde 366'lık artışla 646 milyon lira kaynak tahsis ediyoruz.

Ayrıca Ulaştırma Bakanlığınca Ankara ve İstanbul metro inşaatlarının yapımı devam ettirilmektedir. Bu projelerin toplam tutarı 7.3milyar lira olup bu projeler için 2013 yılında 1.2 milyar lira ödenek ayırdık."

Şimşek, gelir politikası çerçevesinde, vergi sisteminde etkinlik, basitlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda gözden geçirme çalışmalarına devam ettiklerini de belirterek, "Vergi Usul Kanunu'nu sade, anlaşılır, adil ve uygulanabilir bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz; vergi adaletini iyileştirmeye yönelik düzenlemeler yapıyoruz" dedi.