24 °C

Göstergelerde önemli bir değişim beklenmiyor

SPK'nın ocak ayı beklenti anketine katılanlar, sermaye piyasası göstergelerinde önümüzdeki ayda mevcut durumun değişmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Göstergelerde önemli bir değişim beklenmiyor

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Ocak Ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre, önümüzdeki ay sermaye piyasası göstergelerinde önemli bir değişim beklenmiyor.

SPK tarafından düzenlenen Beklenti Anketi'nin Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Ocak 2011 anketine 309 üst düzey yönetici katılırken, sonuçlar incelendiğinde, sermaye piyasası göstergelerinin geneline yönelik olarak katılımcıların önümüzdeki ay için mevcut durumda bir değişiklik beklemedikleri görüldü. Katılımcılar 6 aylık ve yıllık dönemde ise daha iyi bir performans beklediklerini belirtti. Aylık ve 6 aylık beklentilerde katılımcıların çoğunluğu gösterge bono faiz oranına ilişkin değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirirken, yıllık dönemde faiz oranında artış yaşanacağı beklentisinin ağırlıkta olduğu gözlendi.

Katılımcıların yüzde 64'ü gelecek ay gösterge bono faiz oranında değişiklik olmayacağı yönünde görüş bildirirken, 6 aylık süreçte değişiklik beklemeyenlerin oranı da yüzde 51 oldu.

Katılımcıların yüzde 52'si yıllık beklentilerde artış olacağı yönünde görüş belirtti.        

Beklentiler euro ve doların değişmeyeceği yönünde

Katılımcıların yüzde 51'i önümüzdeki ay doların aynı kalacağı, yüzde 13'ü azalacağı, yüzde 35,5'i ise artacağı yönünde görüş bildirdi. 6 aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 40'ı bir değişim beklemezken, yıllık beklentilerde ABD dolarında artış yaşanacağı görüşü hakim oldu. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 44 oldu.

Euroya ilişkin olarak katılımcıların yüzde 59'u önümüzdeki ay değişiklik beklemediğini belirtirken, 6 aylık beklentilerde değişiklik beklemeyenlerin oranı yüzde 48, yıllık beklentilerde değişiklik olmayacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı da yüzde 37 olarak gerçekleşti. Artış bekleyen katılımcıların oranı aylık ve 6 aylık beklentilerde yüzde 29 civarında seyrederken, yıllık dönemde Euroda yükseliş bekleyen katılımcıların oranı yüzde 38'e yükseldi.

Katılımcıların yüzde 49'u İMKB'de değişim beklemiyor

İMKB-100 endeksine yönelik olarak değişim beklemeyen katılımcıların oranı yüzde 49 olurken, katılımcıların yüzde 21'i düşüş, yüzde 30'u da artış beklediğini ifade etti.

6 aylık ve yıllık beklentilerde endekste artış bekleyen katılımcıların oranında önemli yükselişler yaşandı. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı 6 aylık beklentilerde yüzde 51, yıllık beklentilerde yüzde 60'a ulaştı.

Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 55'i) İMKB işlem hacminde gelecek ay bir değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirirken, artış bekleyen katılımcıların oranı aylık beklentilerde yüzde 32, 6 aylık beklentilerde yüzde 54, yıllık beklentilerde ise yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 49'u önümüzdeki ay halka açılacak şirket sayısında artış beklerken, yüzde 47'si değişim olmayacağı yönünde görüş bildirdi. Altı aylık ve yıllık beklentilerde ise halka açılacak şirket sayısında artış yaşanacağı beklentisi ağırlık kazandı. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı altı aylık beklentilerde yüzde 75, yıllık beklentilerde ise yüzde 78'e ulaştı.

Aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 48'i özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda bir değişim olmayacağı yönünde görüş bildirirken, aylık dönemde koşulların daha uygun olacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 50, 6 aylık dönemde daha iyi olacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 70, yıllık dönemde daha iyi olacağı yönünde görüş bildirenlerin oranı da yüzde 68 oldu.

Yabancı yatırımcı oranında önümüzdeki ay değişim beklenmiyor

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 54'ü önümüzdeki ay bir değişim beklemediğini belirtti. 6 aylık ve yıllık beklentilerde ise bu oran sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 28'e geriledi. 6 aylık ve yıllık beklentilerde katılımcıların önemli bir kısmı yabancı yatırımcı oranında artış yaşanacağı yönünde görüş bildirdi. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı 6 aylık beklentilerde yüzde 47, yıllık beklentilerde ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yüzde 59'u reel kesimin yurt dışı borçlanma durumunda önümüzdeki ay değişim beklemediğini ifade ederken, 6 aylık ve yıllık dönemde katılımcıların çoğunluğu borçlanma durumunda artış yaşanacağı yönünde görüş bildirdi. Ocak anketi sonuçlarına göre 6 aylık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranının yüzde 53, yıllık dönemde artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 56 oldu.

İMKB yatırımcı sayısına ilişkin de aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 59'u değişim beklemediğini belirtti. 6 aylık ve yıllık dönem için yatırımcı sayısında artış yaşanacağı beklentisinin ağırlık kazandığı Ocak sonuçlarında, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 57 ve ve yüzde 63 olarak gerçekleşti.

İAB ve VOB işlem hacminde de katılımcılar değişim beklemiyor

İstanbul Altın Borsası (İAB) ve VOB işlem hacmine yönelik, katılımcıların çoğunluğunun önümüzdeki ay değişim beklemediği, altı aylık ve yıllık dönemler için ise her iki borsa işlem hacminde artış beklentisinin ağırlık kazandığı gözlendi. Katılımcıların yüzde 51'i İAB'da önümüzdeki ay değişim beklemediğini belirtirken, 6 aylık beklentilerde bu oran yüzde 44'e, yıllık beklentilerde ise yüzde 36'ya geriledi. Katılımcıların yüzde 50'si 6 aylık dönemde, yüzde 54'ü de yıllık dönemde artış beklediğini ifade etti.

Ocak ayı anket sonuçlarına göre, aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 52'si VOB işlem hacminde bir değişim beklemiyor. Artış bekleyen katılımcıların oranı aylık beklentilerde yüzde 43 iken, 6 aylık beklentilerde yüzde 63, yıllık beklentilerde ise yüzde 69'a ulaştı.

Yatırım fonlarında katılımcıların yarısı önümüzdeki ay bir değişiklik beklemezken, yüzde 42'si artış, yüzde 8'i de düşüş olacağı yönünde görüş bildirdi. 6 aylık dönemde değişim beklemeyenlerin oranı yüzde 34'e gerilerken, artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 60'a ulaştı. Yıllık beklentilerde ise yine artış yaşanacağı görüşü hakim oldu. Yıllık dönemde artış bekleyenlerin oranı yüzde 71'i buldu.

Emeklilik fonlarının net aktif değerine ilişkin beklentilerde, her üç dönemde de artış olacağı görüşünün ağırlıkta olduğu dikkati çekti. Aylık dönemde artış bekleyen katılımcı oranı yüzde 49, 6 aylık dönemde artış bekleyen katılımcı oranı yüzde 68, yıllık dönemde artış bekleyenlerin oranı da yüzde 75 oldu.

MKYO net aktif değerine ilişkin beklentilerin Aralık 2010 anket sonuçlarıyla paralellik gösterdiği gözlenirken, gelecek ay katılımcıların çoğunluğu MKYO net aktif değerinde değişim beklemediğini ifade etti. 6 aylık ve yıllık dönemler için artış beklentisi ağırlık kazandı.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap