6 °C

Gül, Sırbistan'daki Üçlü Zirve'ye katılacak

Gül, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan devlet başkanları üçlü balkan zirvesi toplantısının ikincisine katılacak.

Gül, Sırbistan'daki Üçlü Zirve'ye katılacak

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü Balkan Zirvesi Toplantısı'nın ikincisine katılmak üzere 25-26 Nisan 2011 tarihlerinde Sırbistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in ev sahipliğinde, 26 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek söz konusu zirveye Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Nebojsa Radmanoviç ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsiç ile Bakir İzetbegoviç'in katılacakları belirtildi.

Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi'nin ilk toplantısının, Cumhurbaşkanı Gül'ün ev sahipliğinde ve dönemin Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Silajdziç ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Tadiç'in katılımlarıyla 24 Nisan 2010 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, "Zirve sonunda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu'nda Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve uluslararası tanınmış sınırlar dahilinde hukuki kimliğinin korunmasına yönelik taahhüt teyit edilmişti. Ayrıca, Bosna-Hersek'te ulusal uzlaşı tesisinin önemine işaretle, üçlü işbirliğinin ekonomi, çevre gibi alanlara da teşmil edilmesine ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin kararlılık vurgulanmıştı. Devamla, ulaşım ve enerji alanlarında sınır ötesi işbirliğinin önemine dikkat çekilerek, ön yargılardan arınmış yeni nesiller yetiştirilmesi için olumsuz yaklaşımlara son verilmesinin öneminin altı çizilmişti" denildi.

Türkiye'nin, bölgesel sahiplenme bilinci ve kapsayıcı bir yaklaşımla bölgedeki sorunların üstesinden gelinebileceğine samimiyetle inandığı belirtilen açıklamada, bu anlayışla, İstanbul'daki Üçlü Zirve ile başlayan süreç çerçevesinde Türkiye, Sırbistan ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanları arasında üçlü bir danışma mekanizması ihdas edildiği, İstanbul Zirvesi'nden bu yana Dışişleri Bakanlarının çeşitli vesilelerle altı kez bir araya geldikleri ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Balkanlarda kalıcı barış ve istikrar anlayışının hakim kılınması için, Bosna-Hersek ve Sırbistan arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine, iki ülke arasındaki güven ortamının tesis ve idamesine, başta anayasa olmak üzere reformların devamına ve bu dönüşüm sürecinde siyasi eşitliği haiz üç kurucu halkın birbirlerine yakınlaştırılmasına büyük önem atfetmektedir.

Üçlü Balkan Zirvesi'nin İkinci Toplantısı, bu sürecin devamı yönündeki ortak iradenin en üst düzeyde bir kez daha sergilenmesine vesile olacaktır.

Esasen Türkiye, tüm Balkan ülkelerinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme arzularını samimiyetle desteklemektedir."

Açıklamada, görüşmelerde, Balkanlarda kalıcı barış, huzur, istikrar ve refah için cumhurbaşkanlarının vizyon ve rehberliğinde atılabilecek ilave adımların ele alınacağı, ayrıca üç ülkeyi de ilgilendiren güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı belirtildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.