0 °C

Gül'den 23 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Gül, sürekli hastalık hali nedeniyle bir hükümlünün kalan cezasını da kaldırdı.

Gül'den 23 kanuna onay

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un da arasında bulunduğu 23 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Gül'ün, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği kanunlar şunlar:

-6059 sayılı "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiyede Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6060 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Yemen Cumhuriyeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6061 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Jeoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6062 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının, Ailenin ve Çocukların Statülerinin Geliştirilmesi Üzerine İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6063 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Görsel-İşitsel ve Yazılı İletişim ile Belgelendirme Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6064 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tunus Cumhuriyeti Milli Arşivi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6065 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6066 sayılı "Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6067 sayılı "Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6068 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgız Cumhuriyetindeki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6069 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6070 sayılı "Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6071 sayılı "Karadeniz'e Sahildar Devletlerin Sınır/Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6072 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6073 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6074 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Haşimi Ürdün Krallığı Kraliyet Dokümantasyon Merkezi Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6075 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6076 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyetinde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6077 sayılı "2007 Uluslararası Kahve Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6078 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6079 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gelişen Sekiz Ülke Sekretaryası Arasında Merkez Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6080 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun",

-6081 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) Arasında TÜRKSOY'a İlave Arsa Tahsisi Hakkında Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

"Çocukların kişisel ilişki kurmasına dair Avrupa sözleşmesi"

6066 sayılı "Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin, ana ve babasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen çocuğun, ana ve babasıyla veya yakın aile bağlarının bulunduğu kimselerle güvenli ve düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma hakkını öngören 9. maddesi ile İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 8. maddesindeki, çocuğun ana ve babasıyla kişisel ilişkisinin güvenceye kavuşturulmasını öngören hükümlerin uygulamaya geçirilmesi amacıyla hazırlandı.

Türkiye, sözleşmeyi 15 Temmuz 2003'te Strazburg'da imzaladı.

Bir hükümlünün kalan cezası kaldırıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sürekli hastalık hali nedeniyle bir hükümlünün kalan cezasını kaldırdı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Gül'ün, Adli Tıp Kurumunca saptanan sürekli hastalık hali nedeniyle hükümlü Osman Bulut'un kalan cezasını Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca kaldırdığı bildirildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.