Gül'e Toplu-İş yasasını iade çağrısı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
ANKARA  - Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Meclis'te kabul edilerek Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na ilişkin, "Dileğimiz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kanunun sendika kuruculuğunda 'Sendikanın kurulacağı iş kolunda çalışır olmak' ve 'Türkçe okur yazar olmak' zorunluluğunu kaldıran maddesiyle 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikal tazminat hakkını kaldıran maddesini yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade etmesidir" dedi.
Kumlu, Tes-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen Industiall Küresel Sendika Federasyonu Nükleer Enerji ve Elektrik Enerjisi Sektör Toplantısı'ndaki konuşmasında, enerji geçiş hatları üzerinde bulunması açısından Türkiye'nin sektördeki öneminin her geçen gün artığını belirtti.
Küresel düzende tüm ülkelerdeki işçilerin karşılaştığı sorunların ortaklaştığını ifade eden Kumlu, tek başına ulusal sendikal mücadelenin yetersiz kaldığını ve uluslararası dayanışmanın zorunluluk haline geldiğini söyledi.
"Sadece Meksika'da elektrik işçilerinin iş sözleşmeleri iptal edilmiyor veya Türkiye'de örgütlenen işçiler işten atılmıyor" diyen Kumlu, dünyanın her yerinde sendika karşıtı girişimlerin yaygınlaştığını savundu.
Nükleer enerji konusunda tek bir ülkenin alacağı kararın, tüm insanlığın sorunu haline gelebildiğini öne süren Kumlu, "Biz Tes-İş olarak Türkiye'nin yeterli alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğuna inanıyoruz. Ülke stratejisinin buna göre oluşturulması gerektiğini, çalışmaların ve mali kaynakların da bu yönde kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Hükümetin nükleer enerji santralleri kurma kararının Türkiye'yi ileri değil geriye götüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.
Enerji dağıtım ve üretiminin kamusal bir hizmet olarak kalmasının gerektiğini savunan Kumlu, "Özelleştirilen iş yerlerinde sendikasızlaştırma başlamakta işçiler erken emekliliğe ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkum edilmektedir" dedi.
TBMM'de kabul edilerek onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Üçlü Danışma Kurulu'nda tarafların asgari müştereklerde birleştiği kanun metni olmadığını ileri süren Kumlu, metnin Bakanlar Kurulu'nda ve komisyonlarda değişikliğe uğradığını savundu.
Yasanın bu şekilde onaylanmasının ciddi hak kayıplarına ve kaosa yol açacağını iddia ederek, buna ilişkin itirazlarını Cumhurbaşkanlığına taşıdıklarını anlatan Kumlu, "Dileğimiz Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kanunun sendika kuruculuğunda 'Sendikanın kurulacağı iş kolunda çalışır olmak' ve 'Türkçe okur yazar olmak' zorunluluğunu kaldıran maddesiyle 30 ve daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde sendikal tazminat hakkını kaldıran maddesini yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade etmesidir" diye konuştu.