18 °C

Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı

İhap SUBAŞI

1983 yılından merhum Turgut Özal Başbakan iken, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nı birleştirmişti. Bu çok yanlış bir yapılandırma idi. İki bakanlığın çalışma mevzuları ve iştigalleri ayrı ayrı konulardı. Bunu rahmetliye söylediğimizde merhum Vural Arıkan'ın ısrarla istediği bir yapılanma idi dedi. Bilahare gümrükler, genel müdürlük,

sistem ile çalışmaya başladı. Uzun çalışmalar sonucu gümrükler Müsteşarlık seviyesine taşındı. Bu hususta o tarihlerdeki Meclis Başkanı Sayın Necmettin Karaduman'ın yardımlarını unutamayız.

Gazetem DÜNYA'da bu mevzua değinerek birçok yazı yazdım. Başbakan Sayın Tayip Erdoğan'ın açıklaması beni hakikaten gümrüklere bakanlık seviyesinde yer verilme istemi, mutlu etti. Çünkü, gümrükler bir ülkenin yok ve var olma olgusuyla yakından ilgilidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu husustaki sözlerine dikkat edilirse, çok şeyler söyler gümrükler için; "Bir devlet ki! gümrük işlerini, vergilerini, ülkenin Ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konmuştur. Böyle bir devlette elbette bağımsız devlet denilemez," Bu veciz sözlerin bizleri gümrükler için, çok derin düşündürmesi

gerektiği fikrindeyim, gümrük işleri çok detaylı, bilgi yönüyle çok çelişkili tatbikat ve uygulama yönünde çok zor koşullar içerir, adli mekanizmada bile, gümrük hukuku bambaşka bir konumdadır. Savcılar ve hakimler, gümrüklerdeki, suç unsurlarını çözmek için bilirkişiye müracaat ederler, gümrük kaçakçılık kanunları, acımasız ve ağır müeyyideler içerir. Yaptığın bir beyan hatası sana mahkeme kapılarını mesken seçtirir. Bu netameli ve zor koşullarda görev yapan meslek mensupları hakikaten zor ve meşakkatli görevlerini sürdürürler.

Sayın, Tayip Erdoğan'ın, müjde verir gibi Gümrük Bakanlığı olarak temsili, hakikaten meslek olarak bizleri sevindirmiştir.

Gümrüklerin fonksiyonları ve özelliklerine bir göz atarsak, bakınız neler görürüz, gümrükler hazine için gelir sağlayan bir kurum olmaktan çok uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri, bağlantıları düzenleyen bir mekanizmadır. Bu sebepler bir

ülkenin ekonomik yapısını, dış mahreçli, düzenleyen en önemli odak noktalarıdır.

Gümrükler ekonomi ile ticaretle uluslararası ekonomi ve uluslararası dış ticaretle doğrudan doğruya ilgilidirler.

Gelir açısından maliye birçok hallerde ekonomik dış politika ile, kaçakçılık açısından ceza hukuku, kaçakçılıkla ilgili ceza kanunları ile ve de turizmle ilgilidirler. Gümrük konuları son derece güç ve uzun yıllar gümrüklerde çalışmayı gerektiren uzmanlık konularıdır. Gümrüklerde bu konular üc guruba ayrılır: birincisi gümrük tarifesi, ikincisi, eşyanın gümrük vergisine esas olan matrağının tespitine ait kurallar ve onunla ilgili uluslararası sözleşmeler. Üçüncüsü ise ithal, ihracat transit ve gümrüklü serbest bölge, ve de gümrük rejimleridir.

Tüm bu anlattıklarımız, gümrüklerimizin bakanlık seviyesinde temsilinin zorunlu olduğunu gösteren bir tablodur.

Sayın Tayip Erdoğan'ın, açıklaması bizleri gümrük ettiği bakımından hakikaten mutlu etmiştir. Sağ olsunlar...

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap