9 °C

Halka açık şirketin sigorta prim borcunu ödeyememesi

AHMET METİN AYSOY

Halka açık şirketin sigorta prim borcunu ödeyememesi

Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut hacz olunmuş malların paraya çevrilmesi, kurum borçlusu olan halka açık şirketi mali açıdan güç duruma düşürecekse, çok zor durum hali söz konusudur. Halka açık şirket tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, kurum alacağı 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil faizi alınarak tecil olunabilir.

Halka açık şirketin çok zor durum halinin tespitinde: “Kasa+ Banka+ Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü uygulanır. Formül sonucu bulunacak rasyonun “2” veya altında çıkması halinde halka açık şirketin çok zor durumda olduğu kabul edilerek, borcun tecil ve taksitlendirilmesi talebi kabul edilir.

Yukarıdaki formüle göre yapılacak hesaplama sonucu bulunacak rasyonun “2.01” ve üzerinde olması halinde ise, halka açık şirketin tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir. Ancak, belirtilen formüle göre yapılacak likidite oranı hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

Borç tutarı 100 bin TL’nin üstünde olan halka açık şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na verdikleri en son mali tablodaki (bilançodaki) veriler esas alınmak suretiyle, çok zor durum halinin tespitine ilişkin hesaplama Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yapılacaktır. Borç miktarı 100 bin TL’nin altında olan halka açık şirketlerin çok zor durum halinin tespiti ise, mali durum bildirim formu ile Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan edecekleri bilgilere göre yapılacaktır.

Rasyonun;

a)“1.5” ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya kadar,
b)“1.51” ila “2.00” aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin azami 30 aya kadar, eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde söz konusu borçlar idarece ödeme planına bağlanabilecektir. Yukarıda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup, tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir.
Büyükşehir Belediyesi olan iller için 4 milyon TL’yi, diğer iller için ise 3 milyon TL’yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İhtilaflı Primler Daire Başkanlığı'na gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları,

3.000.001- 4.500.000 TL arasında ise İhtilaflı Primler Daire Başkanı,
4.500.001- 6.000.000 TL arasında ise Sigorta Primleri Genel Müdürü,
6.000.001- 7.500.000 TL arasında ise Kurum Başkanı,
7.500.001 TL ve üzerinde ise Yönetim Kurulu,
tarafından değerlendirilecektir.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.