10 °C

Halka açıklık oranının hesaplanmasında değişiklik

Halka açıklık oranlarının hesaplanmasında yakın aile üyelerine ait hisseler, fiili dolaşımdaki pay oranına dahil edilecek.

Halka açıklık oranının hesaplanmasında değişiklik

 

ANKARA - Şirketlerin halka açıklık oranının hesaplanmasında, yakın aile üyelerine ve üst düzey yöneticilerin yakın ailelerine ait hisse senetleri, fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanmasına dahil edilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB, Borsa) Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem gören şirketlere ilişkin "fiili dolaşımdaki pay oranı"nın hesaplanmasında dikkate alınacak kriterleri belirlediği, 23 Temmuz tarihli kararında değişiklik yaptı.

Buna göre, "yakın aile üyeleri (kurucu veya eşlerin üstsoy ve altsoyu, ikinci derece dahil yan soy hısımları)" ile "üst düzey yöneticilerin ve yakın aile üyelerine (üye ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, ikinci derece dahil yan soy hısımları)" ait payların "fiili dolaşımdaki pay oranı tanımı dışında tutulması" uygulamasından vazgeçildi.

Yeni karar uyarınca, bu kategoride, şirket kurucuları ile ilişkili kuruluşlarının (konsolidasyona tabi şirketlerin) sahip olduğu paylar, fiili dolaşımdaki pay oranı tanımı dışında tutulacak.

Halka açıklık oranının hesaplanmasında esas olan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplanırken tanım dışında tutulacak hisseler şöyle:

"-Kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki paylar,

-Şirket kurucuları ile ilişkili kuruluşlarının (konsolidasyona tabi şirketlerin) sahip olduğu paylar,

-Şirket sermayesinin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu paylar,

-Şirket yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri, (genel müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla genel müdüre denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar, genel müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla genel müdüre denk kişilere doğrudan bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerin (Genel Müdür Yardımcısı ve benzeri unvanlara sahip) sahip olduğu paylar,

-Şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki paylar,

-Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında özkaynak olarak verilenler, kredili işlemle alınarak teminata konu edilenler veya Takasbank piyasaları için teminata konu edilenler dışında teminat olarak verilen paylar,

-Hukuken kısıtlı olan ve alım satıma konu edilemeyen, yasaklı, hacizli paylar."

İMKB'de payları işlem gören tüm şirketler, fiili dolaşımdaki pay oranı kriterleri kapsamına giren tüzel ve gerçek kişilerin kimlik ve unvan bilgilerini, sicil numaraları ile birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca (MKK) belirlenecek usulde ve sürelerde MKK'ya bildirecek. MKK, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren, şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarını haftalık olarak hesaplayarak, MKK'nın internet sitesi üzerinden kamuya duyuracak. Veri yayın şirketleri ve MKK tarafından uygun bulunması durumunda, bu bilgiler MKK tarafından veri yayın şirketlerine sağlanacak.

Şirket kurucuları, ilişkili kuruluşlar, şirket yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinden herhangi bir TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası olmayan kişilerle ilgili olarak, MKK'ya bildirilmesi gereken ancak TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası olmayan söz konusu kişilerin, sayılan kimlik veya vergi numaralarına sahip olduklarını şirkete bildirmelerini takip eden 3 iş günü içinde, bu bilgiler MKK'ya bildirilecek.

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.