10 °C

Hazine 3 ayda 41.8 milyar iç borçlanmaya gidecek

Temmuz, ağustos ve eylülde 5'er adet olmak üzere toplam 15 ihale düzenlenecek.

Hazine 3 ayda 41.8 milyar iç borçlanmaya gidecek

ANKARA – Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Temmuz ayında toplam 12.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10.8 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi planladı. Ağustos ayında toplam 18.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 18 milyar TL borçlanma gerçekleştirmeyi hedefleyen Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayı için ise 14.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 13 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planladı. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 45.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 41.8 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek.

Ayrıca Hazine, piyasa koşullarının uygun olması durumunda 10 yıl vadeli, sabit kuponlu ve enflasyona endeksli senetleri yeniden ihraç edebilecek. 3 aylık İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde Temmuz ayında gerçekleştirilecek toplam 12.7 milyar TL'lik iç borç servisinin 10 milyar 988 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 91 milyon TL'sini Merkez Bankası'na, 577 milyon TL'lik bölümünü ise rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Temmuz ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 12 milyar 595 milyon TL'si TL cinsi, 61 milyon TL'si döviz cinsi olacak.

Hazine ağustosta terleyecek

Hazine Müsteşarlığı, yaz aylarının en zorlu günlerini Ağustos'ta yaşayacak. Hazine Ağustos'ta 18.9 milyar TL'lik iç borç ödemelerinin 17 milyar 199 milyon TL'si piyasaya yapılacak ödemelerden, 1 milyar 666 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılacak ödemelerden oluşacak. Ağustos'ta yapılacak iç borç ödemelerinin sadece 2 milyon TL'lik bölümü döviz cinsinden olacak.

Eylüldeki iç borcun 4.3 milyarı döviz cinsi

Eylül ayında gerçekleştirilecek toplam 14.2 milyar TL'lik iç borç servisinin 12 milyar 644 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 91 milyon TL'sini Merkez Bankası'na, 491 milyon TL'lik bölümünü ise kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Eylül ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 9 milyar 885 milyon TL'si TL cinsi, 4 milyar 341 milyon TL'si döviz cinsi olacak.

3 ayda 15 ihale düzenlenecek

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz'da 5, Ağustos'ta 5 ve Eylül'de 5 olmak üzere toplam 15 ihale gerçekleştirecek. Hazine, 12 Temmuz'da 6 ay (182 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu'nun ilk ihracını gerçekleştirecek.

Hazine'nin 13 Temmuz'da yapacağı 21 ay (651 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesi söz konusu tahvilin ilk ihracı olacak. 26 Temmuz'da 3 yıl (987 gün) vadeli TL Cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İhale tahvilin yeniden ihracı olacak.

Hazine, 27 Temmuz'da iki ihale yapacak. Bunlardan ilki 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili ihalesi olacak. Söz konusu ihale, tahvilin ilk ihracı şeklinde gerçekleştirilecek. Temmuz ayının son ihalesi ise 12 ay (357 gün) vadeli TL cinsi, İskontolu Hazine Bonosu'nun ilk ihracı olacak.

5 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edilecek

Hazine Müsteşarlığı, 10 Ağustos'ta 5 yıl (bin 820 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili'nin ilk ihracını yapacak. Hazine Müsteşarlığı 16 Ağustos'ta 2 ihale yapacak. Bunun ilki 11 ay (336 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Hazine Bonosu ihalesi, ikincisi ise 3 yıl (966 gün) vadeli TL Cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi olacak. Bu iki ihale de devlet tahvillerinin yeniden ihracı şeklinde yapılacak.

Hazine, 17 Ağustos'ta da iki ihale yapacak. İlki 20 ay (616 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili, ikincisi 7 yıl (2 bin 527 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli TL Cinsi Değişken Faizli Devlet Tahvili ihalesi olacak. Söz konusu ihale de yeniden ihraç şeklinde gerçekleştirilecek.

Eylülde 5 yıllık sabit kuponlu tahvil çıkacak

Hazine, 6 Eylül'de 6 ay (182 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu'nun ilk ihracını gerçekleştirecek. Hazine'nin 7 Eylül'de yapacağı 5 yıl (bin 743 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, TL Cinsi Sabit Kuponlu Devlet Devlet Tahvili ihalesi söz konusu tahvilin yeniden ihracı olacak. 14 Eylül'de 13 ay (392 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

İhale tahvilin ilk ihracı olacak. Hazine, 28 Eylül'de iki ihale yapacak. Bunlardan ilki 19 ay (574 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesi olacak. Eylül ayının son ihalesi ise 5 yıl (bin 771 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TL Cİnsi TÜFE'ye endeksli Devlet Tahvili olacak. Söz konusu iki ihalede, tahvilin yeniden ihracı şeklinde gerçekleştirilecek.

3 ayda 3.5 milyar TL dış borç ödenecek

Öte yandan Hazine Müsteşarlığı 3 aylık dönemde 3.5 milyar TL dış borç ödemesi yapacak. Böylece Hazine'nin üç aylık dönemde yapacağı toplam iç ve dış borç ödemeleri 49.2 milyar TL olacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.