Hazine ve Maliye Bakanlığı kuruldu

Yeni sistem öncesi son kararname ile bazı bakanlıkları birleştirildi. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dönüştürüldü. Yeni KHK, ekonomi ile ilgili bakanlık sayısını 6'dan 3'e indirdi, Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığı ismini aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.

KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KHK ile Bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi.

Yeni KHK ile "Bakanlar Kuruluna" ibaresi "Cumhurbaşkanına" şeklinde değiştirildi.

Düzenleme ile 'MİT Müsteşarı' ibaresi 'MİT Başkanı' olarak değişti. 

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın ismi değiştirilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. 'Ekonomi Bakanlığı' adıyla bir bakanlık kalmadı. Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.

Yeni KHK, ekonomi ile ilgili bakanlık sayısını 6'dan 3'e indirdi. 


Bakanlıklarla ilgili yapılan değişiklikler şöyle:

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu.

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının adı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değişti.

- Maliye Bakanlığı'nın ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değişti.

- Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Dışişleri Bakanlığı oldu.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Ticaret Bakanlığı oldu.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Tarım ve Orman Bakanlığı oldu.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi. Yeni isim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu.

MB'de başkan yardımcılığı için 'kriter' değiştiMB'de başkan yardımcılığı için 'kriter' değişti

 

Bu konularda ilginizi çekebilir