”Her olay, insafsızca TSK ile ilişkilendirilmeye çalışılmakta”

Genelkurmay, haftalık bir derginin "Karargah Evleri Tek Değil" haberine ilişkin açıklama yaptı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haftalık bir derginin bugünkü nüshasında 'Karargah Evleri Tek Değil' başlığı altında, bazı muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının isimlerinin yazıldığı ve bunların gündemdeki soruşturma ile irtibatlı olduklarının iddia edilerek adı geçen personel hakkında adeta mahkumiyet hükmü verildiği" belirtildi.

Açıklamada, "Şahsi çıkar sağlamak veya Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak maksadıyla, sahte isim ve imzalarla gönderilen ihbar mektuplarına istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli veya üst düzey komutanlarının karalanmaya çalışılması, suç olduğu kadar ahlak dışı bir eylemdir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: 

"Malum çevrelerce her olay, kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde ve insafsızca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmeye çalışılmakta; temel insan hakları, anayasal teminatlar, "masuniyet karinesi", "adil yargılanma hakkı" gibi en temel hukuk ilkeleri pervasızca ihlal edilmektedir. Mevcut gizlilik ve yayın yasağına ilişkin mahkeme kararları ile ülkenin kanunlarından bu denli sarfı nazar edilmesi, hukuk devleti ve haberleşme özgürlüğü ile açıklanabilecek bir durum değildir. Haklarında yeterli ve etkili bir şekilde işlem yapılmaması veya yapılan işlemlerin caydırıcı olmaması, bu çevreleri maalesef daha da cesaretlendirmektedir. Bu tür sahtekarlıklar ile maksatlı ve gerçek dışı söylemler bilgi kirliliğine yol açtığından, gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kamuoyunun aydınlatılmasına devam edilecektir."