Hidroelektrik santrallere 150 lisans

Elektrik Piyasası Gelişim Raporu 2011 raporuna göre, en çok hidroelektrik santrallere lisans verildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ''Elektrik Piyasası Gelişim Raporu 2011''e göre, 150 lisansla en çok hidroelektrik santrallere lisans verildi. Kapasite açısından 6332,90 MWm ile doğalgaz ilk sırada yer aldı.

Raporda, son 10 yılın ortalaması dikkate alındığında elektrik üretimi ile tüketimde önemli artışın gerçekleştiği ifade edilerek, kurulu güç ve puant talebin sırasıyla yüzde 8,9 ve yüzde 8,2 oranlarında arttığı, üretim ve tüketimdeki artışın sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 9,0 olarak gerçekleştiği belirtildi.

2011 yılı itibariyle üretim ve tüketim tarafındaki artışların paralel gerçekleştiği ve bu durumun Türkiye elektrik piyasasının sağlıklı işlediğine dair bir veri olarak kabul edildiği kaydedilerek, raporda şu bilgilere verildi:

''Puant ve enerji talebinin genel olarak birbirlerine paralel değiştiği, aynı zamanda dalgalı bir seyir izlediği görülmekte. Öte yandan kriz yılları çıkartıldığında ortalama büyüme değerlerinin yüksek olduğu ve genel olarak yüzde 6'nın üzerinde gerçekleştiği fark ediliyor. Üretimin kuruluşlara dağılımına bakıldığında EÜAŞ, bağlı ortaklıkları ile yüzde 40 paya sahip. Mevcut sözleşmeler ile alınan toplam enerjinin oranı yüzde 27 olarak gerçekleşmişti. Bu durumda, 2012 yılı itibariyle piyasada kamunun payı yüzde 68 oldu. Piyasada serbest üretimin payı ise yüzde 33 düzeyinde hesapladı.''

Serbest üretimin payı 2006 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde arttığı, mevcut sözleşmelerin payının azaldığı vurgulanan raporda, piyasada kamu ve mevcut sözleşmeler dışında faaliyet gösteren serbest üretim şirketlerince üretilen enerjinin oranının yıllar itibariyle arttığı, geçen yıl ilk defa, serbest üretim şirketlerinin ve otoprodüktörlerin toplam üretiminin mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren santrallerin toplam üretimini geçtiği bildirildi.

Elektrik enerjisi üretiminde doğalgazın ağırlığının devam ettiği, 2011 yılı itibariyle doğalgazın payının yüzde 45, hidrolik, linyit ve ithal kömür santrallerinin ise sırasıyla yüzde 23, yüzde 17 ve yüzde 10 paya sahip olduğu belirtilen raporda, şöyle denildi:

''Kurulu gücün yakıt türlerine göre dağılımında en yüksek paya yüzde 30 ile doğalgaz sahip. Doğalgazı, yüzde 26 ile barajlı hidrolik santraller ve yüzde 15 ile linyit santralleri izliyor. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 35,2 düzeyinde. Kurulu gücün kuruluşlara dağılımında EÜAŞ ile EÜAŞ'ın bağlı ortaklık santrallerinin toplam kurulu gücü yüzde 45 olup, mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren santrallerin payı yüzde 18 seviyesinde oldu. Serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren serbest üretim şirketleri ile otoprodüktör santrallerinin kurulu gücünün payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.''

Rapora göre, geçen yıl 150 lisansla en çok hidroelektrik santrallere lisans verildi. Kapasite açısından 6 bin 332,90 MWm ile doğalgaz ilk sırada yer aldı. Toplam kapasite açısından rüzgar santrallerinin ikinci sırayı aldığı görüldü. 2011'de verilen 351 lisansın kurulu güç karşılığı 12 bin 529,97 MWm oldu. Geçen yıl verilen lisanslarla şimdiye kadar verilen lisansların toplam kapasitesi 63 bin 144 MW'a ulaştı.

2011 yılında özellikle verilen rüzgar lisanslarında hem sayı hem de kapasite olarak ciddi artış gözlendi. Bu artışta geçen yıl etkisini gösteren yenilenebilir enerji mevzuatı etkili oldu.

Ocak 2011 itibariyle 7 bin 556 olan tüketici sayısı, yıl sonunda yüzde 264 artarak 27 bin 486'e ulaştı.

Gün Öncesi Piyasasında fiyatlar genel olarak 100-200 TL/MWh aralığında seyrederken, yılın çok kısıtlı bir zaman diliminde çok yüksek değerlere çıktı. Fiyat sadece 5 saat kadar 250 TL/MWh'in üzerinde gerçekleşti. Fiyat, en yüksek değeri olan 550 TL/MWh'e 30 Kasım 2011 tarihinde saat 17.00'de ulaştı. PTF en düşük değeri olan 0 TL/MWh'e 28 Mart 2011 saat 03.00'de düştü.