Hürriyet'in tarhiyat öncesi uzlaşma görüşmesi 6 Nisan'da

Ek vergi inceleme raporlarının 22 milyon lira tutarında vergi aslı ve 22 milyon 569 bin 5 lira tutarında vergi ziyaı cezası içerdiği belirtildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., daha önce inceleme konusu yapılan 2005 yılı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından ek vergi inceleme raporları tebliğ edildiğini bildirdi.

Hürriyet Gazetecilik'in vergi aslı ve cezası bildirimine ilişkin özel durum açıklamasında, söz konusu ek vergi inceleme raporlarının 22 milyon 569 bin 5 lira tutarında vergi aslı ve 22 milyon 569 bin 5 lira tutarında vergi ziyaı cezası içerdiği, 'Tarhiyat Öncesi Uzlaşma' görüşmesi için 6 Nisan 2010 tarihine gün verildiği duyuruldu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Daha önce inceleme konusu yapılan 2005 yılı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri tarafından bugün akşam saatlerinde Şirketimize ek Vergi İnceleme Raporları tebliğ edilmiştir. Söz konusu ek Vergi İnceleme Raporları; 22.569.005 lira tutarında vergi aslı ve 22.569.005 lira tutarında vergi ziyaı cezası içermekte olup 'Tarhiyat Öncesi Uzlaşma' görüşmesi için 6 Nisan 2010 tarihine gün verilmiştir.

Bilindiği üzere 2005 yılı ile ilgili ilk Vergi İnceleme Raporları, yaklaşık bir yıl önce şirketimize tebliğ edilmiş; Gelir İdaresi Başkanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu ile yapılan tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine tebliğ edilen vergi aslı ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla dava açılmış; açılan davalar ile ilgili olarak finansal tablolarımızda karşılık ayrılmış ve konu ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştır.  

Bu çerçevede, ek Vergi İnceleme Raporları'nda yer alan iddialara karşı da uzlaşma dahil, her türlü yasal hakkımız kullanılacaktır"

Açıklamada, bahsi geçen vergi aslı ve vergi cezası ile ilgili olarak, finansal tablolarda ek bir karşılık ayrılıp ayrılmayacağına veya hangi tutarda karşılık ayrılacağına ilişkin bilginin ise, yapılacak değerlendirmelerin ardından, bağımsız denetimden geçecek 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dip notlarda yer alacağı kaydedildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir