30 °C

İçkale Enerji Elektrik için anlaşmaya varıldı

Akenerji, İçkale Enerji Elektrik şirketinin satın alınmasına ilişkin satıcılarla anlaşmaya vardıklarını duyurdu

İçkale Enerji Elektrik için anlaşmaya varıldı

İSTANBUL - Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., İçkale Enerji Elektrik Üretim Ve Ticaret A.Ş.'nin satın alınmasına ilişkin olarak satıcılarla mutabakata varıldığını duyurdu.

Akenerji'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş ve varılan mutabakata ilişkin açıklamada, şöyle denildi:

"Erzincan ili, Kemah ilçesinde kurulması planlanan T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 1 Nisan 2009 tarihli, EÜ/2041-8/1453 no.lu ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını haiz, her biri 81,63-MWm/80-MWe kurulu gücünde olmak üzere iki adet üniteden müteşekkil toplam 163,26 MWm/160 MWe kurulu gücünde yenilenebilir, hidrolik rezervuarlı Kemah Barajı ve Hidroelektrik Üretim Santrali Projesi'ne sahip Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'nun 208486 sicil numarasında kayıtlı 46 milyon 605 bin TL sermayeli İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketine ait her biri 1.000 TL itibari değerde 46.605 adet hisseden; söz konusu şirketin sermayesinin yüzde 99,99'una tekabül eden 46.601 adedinin devralınmasını teminen satıcılar ile şirketimiz arasında, Satıcılar tarafından ifa edilmesi üstlenilen önşartlara bağlı olmak kaydıyla bahsi geçen şirket hisselerinin alım-satım ve devri konusunda mutabakata varılmış olup, söz konusu mutabakat çerçevesinde hisse devrine izin ile ilgili olarak taraflarca T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve Rekabet Kurumu'na müracaat edilecek ve satıcılar tarafından önşartların ifa edilmesini ve EPDK izninin alınmasını müteakiben hisse devir işlemi tamamlanarak kamuya gerekli bilgiler açıklanacaktır"

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap