6 °C

İhlas Yayın ile Kiler 'kayıtlı sermaye'ye geçiyor

SPK, 2 şirketin halka açılma amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verdi.

İhlas Yayın ile Kiler 'kayıtlı sermaye'ye geçiyor

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İhlas Yayın Holding A.Ş ile Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka açılma amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verdi.

SPK'nın haftalık bültenine göre, İhlas Yayın Holding A.Ş'nin halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin bazı maddelerinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi ve 600 milyon TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulca izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Kurul, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin de halka açılma amacıyla esas sözleşmesinin bazı maddelerinin tadili, bazı maddelerinin çıkarılması, esas sözleşmeye geçici madde eklenmesine yönelik hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi ve 500 milyon liralık tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasına karar verdi.

Diğer SPK kararları

Gisad Dış Ticaret A.Ş'nin ortak sayısının 2007 ve 2008 yıllarında 200'ün altına inmesi nedeniyle Kurul kaydından çıkarılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeks Emeklilik Yatırım Fonunun "Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu"na dönüşümü nedeniyle yapılacak iç tüzük değişikliklerine izin veren Kurul, Fortis Bank A.Ş'nin kurucusu olduğu ve yatırım dönemi sona eren Fortis Bank A.Ş. "B Tipi Yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu"nun tasfiyesine izin verdi.

Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı "B Tipi yüzde 100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fon"un katılma paylarının halka arzına ilişkin talebini olumlu karşılayan Kurul, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Garantili Şemsiye Fonuna bağlı "B Tipi yüzde 100 Anapara Garantili Onuncu Alt Fon"un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebin de olumlu karşılanmasına karar verdi.

Menkul kıymet ihraçları

Öte yandan, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş, 15 milyon TL tutarında iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedi ihracı nedeniyle Kurula başvuruda bulundu.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş, 700 milyon TL tutarında banka bonosu ihracı için Kurula başvuruda bulunurken, bunun halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesi planlanıyor.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş ayrıca 100 milyon lira tutarında banka bonosu ihracı için Kurula başvurdu. Bunun da halka arz edilmek suretiyle TL cinsinden ihraç edilmesi planlanıyor.

Koç Tüketici Finansmanı A.Ş, 200 milyon lira tutarında, Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş 100 milyon lira tutarında tahvil ihracı nedeniyle Kurula başvuruda bulundu. Tahvillerin halka arz edilmek suretiyle ihraç edilmesi planlanıyor.

İhlas Yayın Holding A.Ş ile Hateks Hatay Tekstil San. ve Tic. A.Ş halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Kurula müracaat etti. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş 10 milyar lira tutarında "Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım fonu ihracı nedeniyle Kurula başvuruda bulundu.

Kurul, Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 1 milyon 700 bin lira tutarındaki bedelli hisse senedi ihraç talebini olumlu karşılayarak kayda aldı.

ING Bank A.Ş'nin 1 milyar TL başlangıç tutarlı ING Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonunun kuruluşuna ve katılma paylarının kayda alınmasına ilişkin talebi olumlu karşılandı.

Eurobank Tekfen A.Ş'nin kurucusu olduğu 200 milyon TL başlangıç tutarlı Eurobank Tekfen A.Ş. B Tipi Altın Fonunun kuruluşuna ve katılma paylarının kayda alınmasına izin verildi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.