17 °C

İhracatçıların fındık politikası

İhracatçıların fındık politikası

ORDU'DAN / Murat GÜRSOY

ordu@dunya.com

Fındık, ülkemiz ekonomisine tarım ürünleri arasında en fazla döviz getiren ürün olması ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tek geçim kaynağı olması nedeniyle gündemimizde olmaya devam ediyor, devam edecek de. En son Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (KFMİB) mutlaka fındıkta çözüm politikasını ortaya koyması gerektiğini ve yeni göreve başlayan Başkan Dursun Oğuz Gürsoy'un birlik ve fındık için bir şans olduğunu anlatan bir makale yazmıştım. Çünkü isteğim, bu güçlü kurumun fındıkta serbest piyasa ekonomisini savunurken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin mağdur olmayacağı politikaları da oluşturmasıydı. Makaleme KFMİB duyarlılık gösterdi ve bölge üreticisinin mağdur olmayacağı politikaların hazır olduğunu anlatan bir yazı gönderdi.  Bu yazının özetini sizinle paylaşmak isterim:

Fiyatların serbest piyasada oluşmasına izin verilmesi durumunda, ilk yıllarda üretici gelirlerinde bir düşüş yaşanacak ise de fiyat düşüşlerine bağlı olarak fındık üretiminin cazip olmaktan çıkması ve gerek ülkemiz gerekse rakip ülke üreticilerinin fındık dikim sahalarını azaltmalarının yanı sıra, uygun fiyatların tüketimde meydana getireceği artışın da etkisiyle, kısa bir süre içerisinde piyasalar üzerindeki arz baskısı azalarak, fiyatlar tedrici olarak artmaya başlayacak, yani çözüm kendi mecrası içerisinde oluşacaktır. Bu bağlamda, arz talebe göre serbest piyasa koşullarında teşekkül eden fiyatlar, kısa bir süre içinde piyasayı düzenleyecek ve devletin bir şekilde müdahil olma zorunluluğu hissetmesini ortadan kaldıracaktır.  İhracatımız, alınacak  önlemlerle fiyat istikrarının tesis edilmesini müteakip, 1-2 yıl içinde asgari 300 bin ton/iç seviyelerine ulaşacak, takip eden birkaç yıl içerisinde ise 350-400 bin ton/iç seviyelerine yükselecek, uygun fiyatların etkisiyle de, asgari 100 bin ton seviyelerinde gerçekleşecek iç tüketim ile ülkemizin üretim fazlası sorunu kökünden çözümlenmiş olacaktır.

Destekleme alımları niteliğindeki uygulamalardan vazgeçilmesi nedeniyle fiyat düşüşünün gerçekleşeceği ilk yıllarda serbest piyasa koşullarında oluşan fiyat ile siyasi iktidarların üreticinin elde etmesini öngördüğü gelir arasında bir fark oluşması halinde, telafi edici ödeme yapılmak suretiyle bu gelir kaybının önlenmesini sağlayacak bir sistem devreye sokulmalı, ancak bu ödeme, dikime izin verilen alanlardaki üretim için yapılmalıdır. Böylece üreticinin elde etmesi istenilen gelir sağlanmış olacağı gibi, serbest piyasada oluşan ve ihracat fiyatlarına baz teşkil eden fiyat, üreticinin elde etmesi istenilen gelirden bağımsız oluştuğu için global piyasalarda global ürünlerle rekabet edilebilecek ve tüketim artışı sağlama şansı elde edilebilecektir...

KFMİB'in ilgisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de fındıkta izlenen politikaları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Dileğimiz fındıkta istikrarın yakalanması.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap