İkinci el araç satışında noter devri başladı

Satış veya devir işlemi sırasında araca ait tescil belgesi bilgileriyle bilgisayar kayıtlarındaki bilgiler arasında farklılık olursa bilgisayar kayıtları esas alınacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - İkinci el araç satışları ve devirleri bugünden itibaren noterler tarafından elektronik ortamda yapılmaya başlanacak.

Türkiye Noterler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ikinci el araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin yeni uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, tescilli araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş olması şartıyla tescile ilişkin geçici belge, bu belgelerin zayi olduğunun anlaşılması halinde ise trafik tescil bilgisayar kayıtları esas alınarak yapılacak.

Satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunup bulunmadığı ile araç üzerinde satış ve/veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunup bulunmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemi aracılığıyla kontrol edilecek. Borç ve kısıtlayıcı şerh bulunmadığının anlaşılması halinde aracın satış veya devir işlemi yapılabilecek.

Satışı yapılacak aracın geçerli muayenesinin olmaması satışı engellemediğinden, Ulaştırma Bakanlığı bilgi sisteminden alınan muayene bilgisi sonucunda alıcı kişi aracın muayenesinin olmadığı yönünde bilgilendirilecek, satış senedi ve tescile ilişkin geçici belgeye de şerh düşülmek suretiyle satışa devam edilecek.

Satışı yapılacak aracın geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması da satışa engel oluşturmadığından, şerh düşülerek satış ve devir yapılacak.

Bilgisayar kayıtları esas alınacak

Satış veya devir işlemi sırasında araca ait tescil belgesi üzerindeki bilgiler (sahiplik bilgisi, araç bilgisi) ile aracın bilgisayar kayıtlarındaki bilgileri arasında farklılık olduğunun anlaşılması durumunda bilgisayar kayıtları esas alınacak.

Araç cinslerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen bilgisayar kayıtlarındaki araç bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olduğunun anlaşılması halinde satış veya devir işlemi gerçekleştirilmeyecek. Araç sahibi herhangi bir trafik tescil kuruluşuna yönlendirilecek ve bu bilgilerde trafik tescil kuruluşlarınca gerekli düzeltme yapıldıktan sonra satış/devir yapılacak.

Satışın tamamlanabilmesi için noterlik vezne bölümünde sözleşmeye ait tüm bilgiler elektronik ortamda sicile gönderilecek ve satışa engel bir durumun bulunup bulunmadığı son kez elektronik olarak kontrol edilecek. Bu aşamada hem hesaplama işlemi yapılmış hem sözleşme bilgileri gönderilmiş hem satış onayı alınmış hem sicile yeni malik adına tescil işlemi yapılmış hem de ilgili kurumlara gerekli bildirimlerde bulunulmuş olacak.

Daha önce trafik tescil büroları tarafından tahsil edilen araca ait tescil ve trafik belgesi ücretleri bu uygulamayla birlikte noterlikler tarafından tahsil edilerek ilgili vergi dairesine yatırılacak.

Noter tarafından satış ve tescile ilişkin alıcının beyanları ile satışa ilişkin noter bildirimlerinin sicile işlenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistemle bildirimi Türkiye Noterler Birliğinin paylaşım sistemi üzerinden yapılacak.

Yeni alıcı isterse satıştan itibaren 15 gün içinde (tescile ilişkin geçici belgede belirtilecek) ilgili tescil bürosundan tescil belgesini elden alabilecek. Bu süre içinde alınmadığı taktirde tescil belgesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından adres kayıt sisteminden kayıtlı adrese otomatik olarak gönderilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir