7 °C

İş Bankası'nın 'şemsiye fonu' onay aldı

SPK, 2 milyar lira başlangıç tutarlı İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verdi.

İş Bankası'nın 'şemsiye fonu' onay aldı

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası A.Ş'nin 2 milyar lira başlangıç tutarlı "Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesine ve katılma paylarının kayda alınmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş. ve BNPP Yatırımlar Holding A.Ş'nin (çağrıda bulunacak şirketler), Türk Ekonomi Bankası A.Ş'nin diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere çağrıda bulunma talebini, çağrıda bulunulacağı ve çağrıda uygulanacak fiyat kamuya açıklandığından, çağrı işleminden vazgeçilmesinin yatırımcıların yanıltılmasına ve zararına yol açabileceği dikkate alınarak çağrıdan vazgeçilemeyeceği hususunda, çağrıda bulunacak şirketlerin bilgilendirilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verdi.

Bizim Menkul Değerler A.Ş'nin kurucusu olduğu, Bizim Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Özel Eko Fon, Bizim Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu kurucu değişikliği, dönüşüm ve tutar artırımı suretiyle sırasıyla, Asya Katılım Bankası A.Ş'nin kurucusu olduğu, Asya Katılım Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fon, Asya Katılım Bankası A.Ş. A Tipi Akasya Karma Fon oldu.

Kurul, DGD Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'yi, "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye aldı.

SPK, Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurucusu olduğu "Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fonu"nun, "Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"na dönüştürülmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmesine ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarih ile yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu Fonun yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verdi.

Polsan Portföy Yönetimi A.Ş'nin sermayesinin 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkarılması nedeniyle esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 9. maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebi, Sanko Menkul Değerler A.Ş'nin "Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:10/9 ANKARA", Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin, "Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. No: 47/2 TRABZON" adreslerinde irtibat bürosu açma talebiyle yapmış olduğu başvuruları olumlu karşılandı.

Yeni faaliyet izni

Kurul, Türkiye İş Bankası A.Ş'nin 2 milyar lira başlangıç tutarlı "Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesine ve katılma paylarının kayda alınmasına, Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 50 milyon lira başlangıç tutarlı "Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Küresel Fırsatlar Serbest Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesine karar verdi.

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş'ye faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesine ilişkin talep olumlu karşılandı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'nin 10 milyon lira başlangıç tutarlı "Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"nun kuruluşuna izin verilmesine ve katılma paylarının kayda alınmasına karar verildi.

Citi Menkul Değerler A.Ş'nin halka arza aracılık yetki belgesi almak üzere Kurula yapmış olduğu başvuru olumlu karşılandı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.