6 °C

İşleri sanatsallaştıran bir iş modeli: Turqualty

Salim ÇAM / MBA, MSc / PROGROUP Genel Müdürü

İşleri sanatsallaştıran bir iş modeli: Turqualty

Sanat en genel anlamıyla yeni fikir geliştirme ve hayal gücünün ifadesidir. Sanatçı, herkesin duyduğunu, herkesin gördüğünü, herkesin hissettiğini, herkesin düşündüğünü; farklı şekilde duyan, farklı şekilde yorumlayan, farklı şekilde yansıtandır. Biz Progoup Danışmanlık olarak, sanatsallaştırma politikamızla; özgünlüğü, yenilenmeyi, ön yargılardan arınmayı ve üstün kalite anlayışını temel ilke ediniyoruz. 

Turqualty ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşmış veya markalaşma potansiyeli olan firmalara destek ve teşvik sağlayan bir platform olarak, işletmelere fayda sağlıyor olmakla birlikte, aslında işleri sanatsallaştıran bir 'iş modeli’dir. Biz, Turqualty modeli ile, mekanistik örgüt yapısının olumsuz etkilerini ortadan kaldıran organik bir organizasyon olarak, şirketlerin işletmecilik sorunlarına, sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşıyor, sürecin estetik bir anlayışla sürdürülmesini sağlıyoruz. Ayrıca Turqualty, işletmelerin, günümüz şartlarına göre, gerçek, rasyonel çözümler üretmelerini ve kendi etki alanlarındaki olaylara önceden cevap vermelerini sağlıyor. Gözlem yapma yetisini arttıran, estetik, özgün buluş ve kişisel yaklaşımları destekleyen, pratik düşünceyi geliştiren sanat düşüncesiyle, bu noktada bağdaşıyor Turqualty.

Sanat, etkinliktir ve insan tarafından, insanlar için oluşturulan, belirli bir nesneyi, bir süreci, özel bir biçimi üretmeyi amaçlayan bir çabadır. Sanat, sistemli ve disiplinli bir çalışmadır. Sanat geçmişin, geleceğe doğru bir iletişimidir. Ayrıca sanatta özel tasarım ve estetik vardır. Turqualty olgunluk seviyesi konularının bir araya getirilişi özel bir tasarımdır. Turqualty olgunluk seviyelerini artırmak için özel bir çaba ve disiplin gerekir. Turqualty sayesinde işletmeler markalaşma ile geçmişini geleceğe taşımaktadır. Turqualty iş modelinde iki temel mevcut performans vardır. Bunlardan birincisi Finansal Performans, diğeri Marka Performansı’dır. Bunların gerçekleşmesi için işletme içinde kurumsal yetkinlik olması gerekir. Bu yetkinlikler de; pazarlama, müşteri, insan kaynakları, kurumsal yönetişim, ürün tasarımı, bilgi işlem, tederik zinciri’dir. Bu yetkinliği destekleyen temelde, 'Stratejik Planlama ve Marka Yönetimi' olması gerekir. 

Yurtdışından birçok 'iş modeli' ithal edip, bugüne kadar şirketlerimizi yönettik. Turqualty bir Türk iş modelidir. Turqualty bir işletmenin mevcut performansından, kurumsal yetkinliğine kadar tüm süreçlerini ele alarak bu süreçlerde iyileştirme ve geliştirme istemektedir. Bunu uygulayan işletmeler teşvik ve destek alsa ne olur, almasa ne olur. Zaten işletme bu modelle, maliyetleri düşürmekte, hızlı cevap vermekte ve farklılaşmayı sağlamaktadır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi işler sanatsallaşmakta, ve işletmeler uluslararası arenada rekabet edebilmektedir.

Bu iş modelini uygulayan, yani Turqualty kapsamına alınmış firmalarda ortalama ihracat kilo fiyatları 2.5 doları aşmıştır. Turqualty kapsamında olmayan firmalarda ise bu rakam 1.5 dolar civarındadır. 

Turqualty'nin firmalara sağladıkları

Turqualty Programı'nın bir 'iş modeli' olarak algılanması durumunda firmalara aşağıdaki faydaları sağlamaktadır;

- Firmanın markalaşmasını hızlandırmak, 
- Firmanın gelişimine destek olmak, 
- Toplam insan kaynaklarını güçlendirmek, 
- Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini artırmak, 
- Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulmasını sağlamak, 
- Türk firmalarının pazar bilgisini artırmak ve aksiyon almalarını sağlamak, 
- Uluslararası rekabet edebilmek ve firmanın kurumsallaşmasını sağlamaktır. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.