7 °C

”İşsiz sayısı kriz öncesine göre 643 bin daha fazla”

DİSK-AR tarafından hazırlanan "2010 Mayıs İstihdam Raporu"nda, işsizlikte krizin etkilerinin devam ettiği ifade edildi.

”İşsiz sayısı kriz öncesine göre 643 bin daha fazla”

İSTANBUL - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) tarafından hazırlanan "2010 Mayıs İstihdam Raporu"nda, işsizlikte krizin etkilerinin devam ettiği ifade edilerek, işsiz sayısı kriz öncesine göre 643 bin daha fazla olduğu kaydedildi.

DİSK-AR'ın raporunda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Mayıs" sonuçlarına göre işsizlik oranının 2,6 puanlık düşüşle yüzde 11 olarak gerçekleştiği anımsatıldı, buna karşın krizin işsizlik üzerinde olumsuz etkisine işaret edildi.

Bu dönemde kayıt dışı çalışanların sayısının 2005 yılından bu yana ilk defa 10 milyonu geçtiği belirtilen raporda, geçici bir işte çalışanların sayısının da 2009 yılı mayıs döneminde 1 milyon 466 bin iken, bu yılın aynı ayında 1 milyon 722 bine çıktığı vurgulandı.

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması Mayıs dönemi verilerine göre, eksik istihdam rakamlarında da artış gözlendiğine dikkat çekilen raporda, esas işinde ve diğer işinde/işlerinde toplam 40 saatten daha az süre çalışmış olan ve 1 saat çalışmış olsa bile istihdamda sayılanlar ile aynı nedenlerle istihdamda görünen ancak iş bakan gizli işsizlerin sayısında 118 bin kişilik artış yaşandığı ifade edildi.

Tarım istihdamı toparlanıyor

İşsizlik verilerinin düşük görünmesinde, iş gücünün çaresizlik nedeniyle kentten kırsal alana kaymasının da rol oynadığı savunulan rapora göre, 2010 yılı Mayıs dönemi için tarımdaki istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 423 bin kişi artış göstererek 5 milyon 831 bine ulaştı.

Rapora göre, işe başlamaya hazır olup iş aramayanların dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik rakamı da yüzde 17 olurken, eksik ve yetersiz istihdam edilenlerle birlikte bu oran yüzde 23'e çıktı.

İşsizlikle mücadelede alınması gereken tedbirler

İşsizlik konusunda çözüm üretmek ve çözüm için kaynak yaratmanın hükümetin sorumluluğunda olduğu belirtilen raporda, işsizlikle mücadele için alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

"Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 40 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir. Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır. Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar, noter şartı kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır. Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir."

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.