5 °C

İşsizlik Ağustosta yüzde 11.4

TÜİK'in verilerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik ise aynı dönemde yüzde 12 oldu.

İşsizlik Ağustosta yüzde 11.4

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2010 dönemine ait işsizlik ve istihdam verilerini açıkladı. Buna göre yılın 8'inci ayında kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 856 bin kişi arttı. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 339 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 748 bin kişi yükseldi. İşsizlik oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşirken, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 12 olarak hesaplandı.

2010 yılı Ağustos döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 440 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 856 bin kişi artarak 52 milyon 645 bin kişiye ulaştı.

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2010 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı ise 2 milyon 998 bin kişi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 49,7

2010 yılı Ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 28,5 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise şöyle:

• Toplam işgücünün yüzde 18,2'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor.

• Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 70,7, kadınlar için yüzde 25,1

• Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,6 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,5

Tarım dışı istihdam 748 bin kişi arttı

2010 yılı Ağustos döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 87 bin kişi artarak, 23 milyon 195 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 339 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 748 bin kişi arttı.

Ağustos 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26,6'sı tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, yüzde 47,2'si ise hizmetler sektöründe iş buldu. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, sanayi sektörünün payının 1 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,1 puan arttığı, buna karşılık hizmetler sektörünün payının 1,4 puan azaldığı görülüyor.

Bu dönemde istihdam yapısında göze çarpan noktalar ise şöyle:

• yüzde 71,4'ü erkek nüfus

• yüzde 60'ı lise altı eğitimli

• yüzde 60,3'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,7'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 15'i ise ücretsiz aile işçisi

• yüzde 59,5'i 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor

• yüzde 2,6'sının ek bir işi var

• yüzde 2,8'i mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor

• Ücretli olarak çalışanların yüzde 87'si sürekli bir işte çalışıyor

Sigortasız çalışanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 44,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 87,1’den yüzde 85,9'a, tarım dışı sektörlerde yüzde 30,8’den yüzde 29,8’e düştü.

İşsizlik yüzde 11,4

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 458 bin kişi azalarak 2 milyon 971 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2 puanlık azalış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla yüzde 14, kırsal yerlerde ise 1,2 puanlık azalışla yüzde 6,2 oldu.

En çok eş-dost vasıtasıyla iş aranıyor

Bu dönemde;

• İşsizler sıklıkla (yüzde 30,4) "eş-dost" vasıtasıyla iş arıyor

• İşsizlerin yüzde 86,7’si (2 milyon 577 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı

• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 52,1'i "hizmetler", yüzde 22,7’si "sanayi", yüzde 16,5’i "inşaat", yüzde 6,2’si "tarım" sektöründe çalışmış, yüzde 2,5’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış

• İşsizlerin; yüzde 26,8’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 16,5’ini işten çıkarılanlar, yüzde 17,6’sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 13’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10’unu ise diğer nedenler oluşturuyor

Ağustos 2010 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 15'i “tarım", yüzde 11,4'ü "sanayi", yüzde 3,1'i "inşaat", yüzde 20,5'i "hizmetler" sektöründe çalışmış, yüzde 50’si ise 8 yıldan önce işinden ayrıltı.

2010 yılı Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 87 bin kişilik azalış, işsiz sayısında ise 40 bin kişilik artış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 48,6, istihdam oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 42,8, işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.