13 °C

İşsizlik temmuzda yüzde 10.6

Türkiye genelinde işsiz sayısı 485 bin kişi azalışla 2 milyon 782 bin kişiye geriledi.

İşsizlik temmuzda yüzde 10.6

ANKARA - İşsizlik oranı Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre 2.2 puan gerileyerek yüzde 10.6'ya indi. Türkiye genelinde işsiz sayısı 485 bin kişi azalışla 2 milyon 782 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ait Hanehalkı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Temmuz 2010 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 858 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdamdaki artış ise 937 bin artış gösterdi.

2010 yılı Temmuz döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 801 bin kişilik bir artış ile 71 milyon 372 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 858 bin kişi artarak 52 milyon 572 bin kişiye ulaştı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50

2010 yılı Temmuz döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 28,8 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;

• Toplam işgücünün yüzde 18'ini 15-24 yaş grubundakiler

• Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 70,8, kadınlar için yüzde 25,4

• Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 83,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70.

Tarım dışı istihdam 937 bin kişi arttı

2010 yılı Temmuz döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 265 bin kişi artarak, 23 milyon 478 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 328 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 937 bin kişi arttı.

Temmuz 2010 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26,6'sı tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 46,8'i ise hizmetler sektöründe iş buldu. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1,2 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,4 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,2 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1,5 puan azaldığı görülüyor.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

• yüzde 71,1'i erkek

• yüzde 60,4'ü lise altı eğitimli

• yüzde 60,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,7'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 15,1'i ise ücretsiz aile işçisi

• yüzde 59,9'u 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor.

• yüzde 2,7'sinin ek bir işi var

• yüzde 3'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.

• Ücretli olarak çalışanların yüzde 86,4'ü sürekli bir işte çalışıyor.

Sosyal güvencesi bulunmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puanlık azalışla yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 87,2'den yüzde 85,8'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 31,4'ten yüzde 30,2'ye düştü.

İşsizlik oranı yüzde 10,6

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 485 bin kişi azalarak 2 milyon 782 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,2 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,8 puanlık azalışla yüzde 13,2, kırsal yerlerde ise 1,3 puanlık azalışla yüzde 5,5 oldu.

Bu dönemde;

• İşsizler sıklıkla (yüzde 30,5) 'eş-dost' vasıtasıyla iş aradı.

• İşsizlerin yüzde 87,5'i (2 milyon 434 bin kişi) daha önce bir işte çalıştı.

• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 53,2'si 'hizmetler', yüzde 22,8'i 'sanayi', yüzde 15,4'ü 'inşaat', yüzde 5,9'u 'tarım' sektöründe çalışmış, yüzde 2,7'si ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

• İşsizlerin; yüzde 26,1'ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 17'sini işten çıkarılanlar, yüzde 17'sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,7'sini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,3'ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 12,4'ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,5'ini ise diğer nedenler oluşturdu.

Yüzde 48,5'i daha önce bir işte çalıştı

Temmuz 2010 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 14,8'i 'tarım', yüzde 11,5'i 'sanayi', yüzde 2,7'si 'inşaat', yüzde 20,6'sı 'hizmetler' sektöründe çalışırken, yüzde 50,4'ü ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Temmuz 2010 döneminde 2 milyon 240 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,5 seviyesinde. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 26,4'ü 25-34 yaş grubunda gerçekleşti.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19,3'ü 'sanayi', yüzde 34'ü 'hizmetler', yüzde 21,7'si 'inşaat' sektöründe, yüzde 25'i ise 'tarım' sektöründe işe başladı. Mevcut işsizlerin yüzde 16,9'unu (471 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

2010 yılı Temmuz döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 71 bin kişilik, işsiz sayısında ise 6 bin kişilik azalış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık  azalış ile yüzde 48,7, istihdam oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 43, işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 11,7 olarak gerçekleşti.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.