25 °C

İşte 62'nci Hükümet'in programı

Hükümet programı bugün Meclis'teki olağanüstü oturumda görüşülmeye başlandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu 'Yeni Türkiye' başlıklı 62'nci Hükümet programını okudu

İşte 62'nci Hükümet'in programı

ANKARA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendi liderliğinde kurulan 62'nci Hükümet'in programını TBMM'de okudu. 7 bölümden ibaret olan program 189 sayfadan oluşuyor.

Programda ekonomiye dair şu hedefler yer alıyor:

- Ekonomide uzun vadeli bakış açısıyla sorunlara çözüm üreterek, büyüme potansiyelini artıracak bir çizgi izleyeceğiz

- 2023 hedeflerine ulaşmak için planlı şekilde çalışmaya devam edeceğiz

- Ekonomide yapısal dönüşüm için yurtiçi tasarruflar artırılacak; fiyat istikrarı, finansal yapı ve maliye politikasındaki kazanımlar güçlendirilecek

- İmalat sanayiinde yerli girdi kullanımına dayalı ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçilecek

- Cari açıktaki azalmanın sürmesi için gerekli yapısal tedbirler alınmaya devam edilecek

- Para politikasında temel amaç fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek, önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye daha fazla yoğunlaşacağız

- Para politikası, finansal istikrarı gözetecek ve fiyat istikrarını sağlama amacıyla çelişmemek kaydıyla büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecek

- Enflasyon hedeflemesi temel para politikası rejimi olmaya devam edecek; dalgalı döviz kuru rejimi sürecek

- TCMB fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde belirlemeye devam edecek.

Sunum öncesi başbakanlıktan yapılan açıklamada da "10 Ağustos 2014'te Sayın Cumhurbaşkanımızın halkın oyuyla seçilmesinin ardından başlayan yeniden inşa sürecinde 62. Hükümet Programı güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü Başbakan ve Hükümet temelinde önemli bir eşiği temsil etmektedir" denilerek şunlar kaydedildi:

"12 yıllık Ak Parti iktidarının tecrübesi kısa sürede kapsamlı bir program haline getirilmiş, yeni hedefler ortaya konularak 2. Atılım döneminin yol haritası çıkarılmıştır.

Sayın Başbakanımızın 1. AK Parti Olağanüstü Kongresi'ndeki konuşmasında çerçevesini çizdiği restorasyon başlıkları ile uyumlu Hükümet Programı, kadim medeniyet değerlerimizin ihyası ile Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için kalkınma ve refah yolunda önemli hedefler koymaktadır.

Süreklilik içinde gerçekleşecek köklü reform hareketleri ile insan onurunu temel alarak yeni Anayasa başta olmak üzere ileri demokrasi, medeniyet ve kültür, bilgi toplumu, güven veren adalet ve yargı, yeni Türkiye için nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen eğitim gibi alanlarda önemli açılımlar getirilmektedir. Bu reform hamlelerinde bugüne kadar olduğu gibi Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci en önemli hedeflerden biri olarak durmaktadır.

Mekan odaklı politikalarda yatay genişleyen aynı zamanda modern hayatın fonksiyonelliğini de içinde barındıran şehirler yine insan odaklı kalkınmanın temel dinamiğini oluşturacaktır. Çevreyi sadece korumak değil daha ileri bir seviyeye getirmek gelecek nesillere en büyük borcumuzdur.

İktidara geldikten hemen sonra Olağanüstü Hal'in kaldırılması ile başlayan ve bugüne kadar büyük bir başarı ile yürütülmekte olan milli birlik ve kardeşlik projesi ile çözüm süreci taviz vermeden sürdürülecektir.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden sapmadan ülkemizin her köşesinde eşit yurttaşlarımıza eşit haklar ve adil gelir paylaşımı ile bir bütün olarak Türkiye’nin yükselmesi hedeflenmektedir.

Sadece demokratik standartlara değil tüm hizmet alanlarına vatandaşlarımızın ayrım yapılmaksızın eşit ve adil erişimini sağlanmıştır. Entegre kalkınma politikaları ile yüksek demokratik standartlar birlikte gelişecektir.

Özgürlük-güvenlik dengesi gözetilerek ülkemiz ilerlemesinin önündeki engellerden tümüyle kurtulacaktır.

Bunun yanında devlet otoritesinin parçalanmasına asla izin vermeden ulusal güvenliği tehdit eden tüm unsurlarla sonuna kadar mücadele edilecektir. Bu konuda her ne surette olursa olsun taviz verilmesi söz konusu değildir. Geçmişte milli güvenliğimizi tehdit eden vesayet odaklarına müsaade edilmediği gibi son iki yıldır ortaya çıkan vesayet girişimlerine karşı da millli güvenliğimiz teminat altına alınmıştır.

Son 12 yılda rekorlar kırarak büyüyen Türkiye'mizin ikinci atılım döneminde mali disiplin, katma değerli istihdam, ar-ge, nitelikli genç nesiller, artacak tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesi öncelikler olacaktır.

Yeni Türkiye, yeni ekonomi ile büyüyecektir.

Hükümet Programında ilan edilen tüm hedeflerimiz eylem planlarına dönüştürülecek, belli bir takvime bağlanacak, sorumlu kurumlar belirlenecek ve yakın bir izleme mekanizması kurulacaktır.

Yine son 12 yılda yaşanan özgüven devrimi ile dünyada başat aktörlerden biri haline gelen Türkiye bölgesinde ve küresel her sorunda sorunun değil çözümün parçası olarak istikrar üretmeye devam edecektir. Değer odaklı Türk dış politikası artık küresel bir markadır.

Dünyada büyük saygınlık kazanan kalkınma yardımlarımızdan, eğitim ve kültür projelerine kadar tüm imkanlarımızla gönül coğrafyamız ile kucaklaşmayı, her türlü etnik-mezhebi ayrılığın karşısında durmayı sürdüreceğiz.

Başarı hepimizin olacaktır. Eski Türkiye kaybetmiş, Yeni Türkiye yola çıkmıştır.

Büyük öncü bir ülkenin vatandaşları olarak bu onur tüm milletimizindir.

Bu program hükümet olarak milletimize, tarihimize ve geleceğimize taahhüdümüzdür.

62. Hükümet Programı'na yüce Meclis'te görüşmelerin başlamasını müteakip www.basbakanlik.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."