10 °C

İthal gofretin kontenjanı uzadı

Aralarında çikolata, bisküvi, gofret ve tahinin de bulunduğu bazı ürünlerde kullanılan tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının uygulama süresi 31 Mart'a kadar uzatıldı.

İthal gofretin kontenjanı uzadı

ANKARA - Aralarında çikolata, bisküvi, gofret ve tahinin de bulunduğu bazı ürünlerde kullanılan tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının uygulama süresi uzatıldı. 1 Ocak-31 Aralık 2010 dönemine ilişkin tarife kontenjanlarına ilişkin müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları 31 Mart 2011 tarihine kadar geçerli olacak.

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın (DTM), Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, 1 Ocak 2010-31 Aralık 2010 dönemine ilişkin tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bugünden itibaren 15 gün içerisinde belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekiyor. Tebliğ kapsamında 1 Ocak-31 Aralık 2010 dönemine ait tarife kontenjanlarına ilişkin olarak müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31 Mart 2011 tarihine kadar geçerli olacak.

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğle, "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Tebliğe göre, açılan tarife kontenjanları yalnızca tarife kontenjanı kapsamı maddeyi belirtilen listede G.T.İ.P. ve madde ismi bulunan nihai mamullerin üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere tahsis edilecek. Liste şöyle:

G.T.İ.P.                       Maddenin tanımı

1704.90 (1704.90.10 hariç)     Diğerleri

18.06 (1806.10.15,

1806.10.30, 1806.10.90 hariç)  Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

1905.31                        Tatlı bisküviler

1905.32                        Waffle ve gofretler

1905.40                        Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

1905.90 (1905.90.90 hariç)     Diğerleri

2008.19.19.00.41               Tahin

2008.19.95.00.41               Tahin

Başvurular Müsteşarlığa

Tebliğe göre, tarife kontenjanından faydalanabilmek için Ocak ayı içerisinde belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekiyor. Belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermeyen, başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılmasının esas olduğu  belirtilen tebliğde, aksi durumda değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvurunun değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki müracaatlarda ilgili maddeye ilişkin olarak talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı müsteşarlıkça yayımlanacak yeni bir tebliğle yapılabilecek.

Tebliğde, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenecek.

İthal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olacak, bu süre kesinlikle uzatılmayacak.

Lisanslar devredilemeyecek

İthal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilecek. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemeyecek.

İthal lisansının kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, müsteşarlıkça üzerine "zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilecek.

İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri müsteşarlıkça sonuçlandırılacak.

Bu tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, müsteşarlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilecek ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmeyecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.