Kaçakçılık suçlarına yeni düzenleme

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yeni Yargı Paketi'nde, kaçakçılık suçlarına verilen cezalarda değişiklik yapıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA- TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Yeni Yargı Paketi'nde, kaçakçılık suçlarına verilen cezalarda değişiklik yapıldı. 

"Temel kanun" olarak ele alınan TCK ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na, 4. bölüm içindeki 87. maddeden başlandı.

Tasarı'nın 89. maddesinde AK Partili milletvekillerinin verdiği önergeyle, Kaçakçılık Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Madde üzerindeki önergenin okunmasının ardından oturduğu yerden ayağa kalkan CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, "kaçakçılar affediliyor. Bunun nedeni açıklansın" iddiasında bulundu. 

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, önerge hakkında Komisyon Başkanı'ndan bilgi aldıklarını belirterek, kapsamlı bir önerge hakkında Genel Kurul'un önceden bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Hamzaçebi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da bilgi istedi.  

Bozdağ, madde ve getirilen değişiklik önergesiyle cezalarda indirime gidilmediğini ifade ederek, tasarının Adalet Komisyonu'ndaki müzakereleri sırasında konuyla ilgili çalışma yapılmasının istendiğini kaydetti.  Bu  talep doğrultusunda çalışma yapıldığını ve maddenin buna göre değişikliğe uğradığını anlatan Bozdağ, "Mevcut yasada, hiçbir cezada geriye gitme sözkonusu değildir.. Tüm başlıklarda ceza artırımı yapılmaktadır. Bir tane başlıkta cezada indirim yapılıyor denirse, o zaman  adalet bakanı olarak yalan söylediğimi kabul edeceğim. Ama bir tane maddede indirim yok. Hiç kimseye af yok, cezaları artırıyoruz ama siz burada  af yapıyorsunuz diye itiraz ediyorsunuz. Bu önerge geçen haftadan verildi. Sonradan verilmedi" diye konuştu.  

Yeni düzenleme  

Konuşmaların ardından Kaçakç Mücadele Kanunu'nun Kaçakçılık Suçları'nı düzenleyen 3. maddesinde değişiklik yapan önerge kabul edildi. Kaçakçılık suçlarına öngörülen cezalarda ve tanımlarda değişikliğe gidildi, bazı cezalar yükseltildi. 

Buna göre, "sahte belge kullanmak suretiyle" ibaresi, "aldatıcı işlem ve davranışlarla" şeklinde değiştirildi.  Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, bir yıl yerine iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmedilecek. 

Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

"İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan" ibaresi, "İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren" şeklinde değiştirildi.

"Kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" ibaresi, yapılan bu değişiklikler doğrultusunda, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılacak, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamayacak. 

Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. 

İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası öngörülecek.

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılacak, ancak bu düzenlemenin uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamayacak.

Ulusal  marker  uygulamasına tabi  olup  da  Enerji  Piyasası  Düzenleme Kurumu'nun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı; ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, satışa arz eden veya satan, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri; ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, satışa arz eden veya satan, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.  

Tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması halinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılacak. 

Tasarının "Ambalajlarında taklit bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri üreten veya yurda sokanlar, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile bu ürünleri ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" ile "Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajları üzerinde bulunan ürün bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin içerdiği bilgilerin farklı olması halinde, bu ürünleri üreten, ithal edenler ile ticari amaçla bulunduran, nakleden, satışa arz eden veya satanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" hükümleri de yasadan çıkarılıyor.

Kaldırılan hükümlerle ilgili gerekçede, tanımlanan suçlarının unsu benzer olması nedeniyle tek bir fıkra kapsamında düzenlendiği vurgulandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir