Kadın kooperatifleri, hibe ve desteklerle büyüyecek

Mevzuatta yapılan değişiklik, kadın kooperatiflerine yurtiçi ve yurtdışı hibe/desteklerden yararlanmanın yolunu açtı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile kooperatifler için kuruluş işlemlerinde esas alınmak üzere "Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi" uygulamaya konulurken, onay kapsamında söz konusu ana sözleşmenin aynen kabul edilmesi kaydıyla kuruluş izin yetkisi Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine devredilen kadın kooperatifleri bundan sonra AB-Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların hibe programlarından, kalkınma ajansları, İŞKUR ve KOSGEB desteklerinden yararlanabilecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü tarafından kadın kooperatifi örnek ana sözleşmesi ve kuruluş işlemlerine ilişkin Valiliklere (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri) gönderilen genelgede, Bakanlığın onayı ile ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve özet olarak amacı "ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ekonomik girişimleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ve bunların pazarlanmasına yönelik ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını teşvik etmek, desteklemek ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını temin etmek" olan kooperatifler için kuruluş işlemlerinde esas alınmak üzere "Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi"nin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Genelgede, onay kapsamında örnek ana sözleşmenin aynen kabul edilmesi kaydıyla kooperatiflerin kuruluşuna izin verme işlemlerinin Valiliklerce (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilerek, kadınların ekonomik girişimlerinin desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin özendirilmesine yönelik çalışmaların bu kesimde yer alan düşük gelir gruplarının ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayacağı gibi istihdamın genişlemesine de olumlu etki yapacağı bildirildi. Genelgede, bu itibarla söz konusu kooperatif kuruluşlarının teşvik edilmesi amacıyla Valiliklerce (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle vatandaşları bilgilendirme toplantıları yapılmasında yarar görüldüğü vurgulandı.

Bu konularda ilginizi çekebilir