8 °C

”Kadınlar mali kaynaklara ulaşabilmeli”

Devlet Bakanı Çubukçu, Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi'nin açılışında konuştu

”Kadınlar mali kaynaklara ulaşabilmeli”

 

 

ANKARA - 1. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi, Ankara'da toplandı. Kongreye Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ile 600'ü aşkın kadın girişimci katıldı.

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi'nin açılışında bir konuşma yaptı.

Kadınların çalışma hayatına katılımlarının artırılması, kamu ve özel sektörde ücretli istihdam yaratılması ve istihdamın toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek dağıtılmasının yanı sıra kadınların kendi hesabına çalışmalarının taşıdığı öneme işaret eden Çubukçu, artık kadın girişimcilerin ekonomik gelişmenin kilit aktörlerinden biri olarak kabul edildiğini söyledi.

Kadın-erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin ekonomik temelli olarak ortadan kaldırılması gerektiğini de belirten Çubukçu, bunun kadına geleneksel bakışı da değiştireceğini ifade etti.

Özel hayattaki sorumluluklarının kadını sınırladığını, kadınların erkeklerle sosyal ve kültürel hayatta eşit fırsatlardan yararlanamadığını, ekonomik olarak da erkeklere bağlı konumda olduklarını ifade eden Çubukçu, tüm bunların kadınların girişimciliğinin önünde engel yarattığını kaydetti.

Çubukçu, AB'ye üyelik yolunda ilerleyen Türkiye'deki kadın girişimcilerin sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, 9. Kalkınma Planı'nda kadınların, gençlerin, dezavantajlı grupların iş bulma, girişimcilik eğitimleri ve istihdam garantili eğitim programlarından yararlandırılmalarına ilişkin önlemlere yer verildiğini anlattı.

"Sorunların sahiplenilerek çözülmesi gerek"

Dünyada kayıtlı gayrimenkullerin yüzde 91'inin, Türkiye'de de yüzde 93'ünün erkekler üzerine olduğunu, erkeklerin sermayeyi ellerinde bulundurduğunu kaydeden Çubukçu, "Mali kaynaklara erişemeyen kadının girişimci olmasını beklemek haksızlık olur" dedi. Çubukçu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu gibi oluşumların desteklenmesi ve sorunların "gerçekten sahiplenilerek çözülmesi" gerektiğini söyledi.

Kadının siyasetteki katılımını düşük bulduklarını, artırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Çubukçu, "Peki, kadının olması gereken demokratik kitle örgütlerinin yönetimlerinde yer almamasını nasıl açıklayacağız?" diye sordu. Yerel seçimlere kadınların katılımını artırmaya çalıştıklarını anlatan Çubukçu, kongre katılımcılarını da yönetim kademelerinde yer almak için mücadele etmeye çağırdı.

"Anadolu'nun değişik yerlerinde çok başarılı rol modelsiniz"

Kadınların istihdama katılmasında "esnek çalışma saatleri uygulaması"nın önem taşıdığına dikkati çeken Çubukçu, Avrupa'daki kadınların yaklaşık yüzde 30'unun bu şekilde çalıştığını anlattı. Çubukçu, kadınların sendikalılaşma oranının da yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Çubukçu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün hazırladığı 2008-2013 Ulusal Eylem Planı'nın yakında açıklanacağını bildirerek, istihdam konusunun geniş bir açıdan, bütün taraflarıyla ele alındığını söyledi. İstihdam konusunda devlet, işveren ve sendikalara sorumluluk düştüğünü vurgulayan Çubukçu, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi.

Kadın girişimcilerin özellikle Anadolu'nun değişik yerlerinde çok başarılı "rol model" olduğuna dikkati çeken Çubukçu, katılımcılara, "Kadın girişimcilik adına, bulunduğunuz bölgedeki cesur kadınları yüreklendirmek adına çok öncü bir role sahip olacağınıza yürekten inanıyorum" diye seslendi. Çubukçu, kadın girişimciliğinin desteklenmesi için hükümet tarafından atılan adımları da hatırlatarak, Gelir Vergisi Kanunu'nda, İstihdam Paketi'nde yapılan düzenlemeleri anlattı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ise açılışta yaptığı konuşmada, kadınların hiç kimsenin ne arkasında, ne de önünde olmak istemediğini, yan yana olmak istediğini belirtti.

Türkiye'de karar alma mekanizmasındaki kurumların büyük toplantılarına bakıldığı zaman kadının adı olmadığını kaydeden Bektaş, 2009 yılı şubat ayında illerde oda ve borsaların seçimlerinin bulunduğunu ve salonda bulunan herkesin oda ve borsa organlarında görev yapacak yetkinlikte olduğunu söyledi.

Bektaş, örgütsüz mücadelenin her zaman başarısız olduğunu, anarşi yaratmaktan öte gitmediğini belirterek, "Biz diğer kadın derneklerimizle birlikte saflarımızı sıklaştırarak ve erkeklerimizle birlikte AB'ne gireceğiz" dedi.

Türkiye olarak kadının toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak zorunda olduğunu belirten Bektaş, kız çocuklarının okutulması, kadınların sağlık hizmetlerine erişimi, istihdama ve yetki karar alma süreçlerine katılımı gibi bir çok parametreyi barındıran toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması durumunda, ekonomik kalkınmanın hızlandırılacağını, hem sosyal sorunların çözüleceğini, hem de AB entegrasyon süresinin başarı ile tamamlanacağını kaydetti.

Bektaş, konuşmasında TOBB Sektör Meclisleri ve ekonomiden sorumlu bakanların katılacağı önemli bir değerlendirme toplantısının bu hafta içinde yapılacağını belirterek, Ekonomi Şurası'nda kadın girişimciliği ile ilgili tespit edilen temel sorunların ve çözümlerin paylaşılacağını söyledi ve tespitlerini sıraladı:

-Kadın girişimcilerin kullanabileceği girişimcilik sermayesi yetersizdir. KOSGEB bünyesinde özel bir kadın girişimcilik fonunun kurulması ve daha rahat kullandırılması gerekir. İmalat sanayi için kullandırılan desteklerin, kadınlar için hizmet sektörlerine de yaygınlaştırılması gerekir.

-Kadınların iş gücü piyasasına katılımı son derece düşüktür. İŞKUR tarafından, Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde kadınlar için ayrı meslek edindirme programlarının oluşturulması gerekir.

-Kadın girişimcilerle ilgili veriler eksiktir. Oda ve borsa üyeliğinde cinsiyetin de sorulması ve sağlıklı bilgilerin üretilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yasal değişiklik yapılması gerekiyor.

-Çocuk ve yaşlı bakımı kadınların çalışma yaşama girmesinin önündeki temel sebeplerdendir. Bir fon yaratılarak Organize Sanayi Bölgeleri ve yerel yönetimlerin ortaklaşa kreşler açması gerekir.

-Kadınlar çalışma yaşamında ayrımcılığa uğramaktadır. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, uluslararası sosyal uygunluk standartlarının tüm iş yerlerinde yaygınlaştırılması için bir farkındalık programının devreye girmesi gerekir.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap