11 °C

Karlılık yüzde 5'in altında kalabilir

TBB Genel Sekreteri Keskin, bankacılık sektöründe kar artışının, yıl sonunda yüzde 5'in altında da kalabileceği öngörüsünde bulundu.

Karlılık yüzde 5'in altında kalabilir

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, bankacılık sektöründe kar artışının, bu yılın sonunda yüzde 5'in altında da kalabileceği öngörüsünde bulundu.

Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri düzenlediği bir basın toplantısı ile açıklayan Keskin, toplantıda "Bankacılık sektörü 2010-Ocak - Eylül dönemindeki gelişmeler" başlıklı bir sunum yaptı.

Keskin, bankacılık sektöründe üçüncü çeyrekte özel sektörde yatırım talebinin arttığını, TL mevduat atışının daha yavaş seyrettiğini, kredilerin daha yavaş olmakla birlikte büyümenin devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik büyümenin daha yavaş olmakla birlikte, büyüme devam etti. Olumlu yönde seyreden beklentilerde önemli bir değişiklik olmadı. Özel sektördeki yatırım talebi arttı, inşaat sektöründe büyüme hızlandı. Kamunun finansal sektörden kaynak talebi düştü. TL mevduat artışı daha yavaş. Yabancı Para (YP) mevduat artışı daha hızlı oldu.

Reel faizler enflasyona göre düşmeye devam ederken, dolar bazında arttı. Piyasalar istikrarlı seyrini sürdürdü. Sermaye girişi artmaya devam etti. Yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) talebi atışını sürdürdü. Ticari krediler, tüketici kredilerine göre, KOBİ kredileri de ticarilere göre daha hızlı arttı. Hane halkının kullandığı krediler tasarruf mevduatından daha hızlı büyüdü. Sorunlu kredilerde düşüş durdu, yavaş da olsa artış oldu. Merkez Bankası çıkış stratejisini uygulamaya devam etti. Faiz marjı düştü, faiz dışı giderler, faiz dışı gelirlerden daha hızlı büyüdü."

Bankanın kaynak maliyeti 0.32 puan arttı

Merkez Bankası'nın (MB), Türk parası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını yarım puan artırması ve munzam karşılığa faiz ödenmemesine ilişkin olarak Keskin, "Bütün göstergeler aynıyken, munzam karşılığa faiz ödenmemesi ve munzam karşılığın yarım puan artırılması bankanın kaynak maliyetini 0.32 puan artırdı" dedi.

MB'nin munzam karşılıklara faiz ödemesini kaldırmasına ilişkin olarak Keskin, "MB bankacılık sistemine 'dikkat edin, ben buradan size bir maliyet yüklüyorum' mesajı var. Bunu bankacılık sistemi gelirlerine, mevduatına yansıtabilir veya bunu sinesine çekip karından düşebilir. Üç davranış da ekonomiye etki yapacaktır. Merkez Bankası’nın asıl isteğinin muhtemelen kredilerde bir miktar yavaşlama olması" diye konuştu.

Keskin, kamuda borçlanma talebinin bu yılın son çeyreğinde biraz daha artacağını, sermaye girişinin süreceği öngörüsünde bulundu. Dışarıdan borçlanmanın da cazip olabileceğini belirten Keskin, "Dışarıdan kredi kullanmak isteyen biri açısından 0.32lik maliyet hiç etki yapmayacak. Bu dışarıdan borçlanmayı cazip hale getirebilir" dedi. Keskin, kaynak talebinde ise yırt dışına bir yöneliş olduğuna dikkat çekti.

Riske duyarlılık önem kazanacak

Bankacılık sektörünün bu yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerini de paylaşan Keskin, büyüme hızının yavaşladığını, MB ve BDDK'nın mesajlarının etkisini göstererek riske duyarlılığın daha çok önem kazanacağını, kar marjlarında düşüşün devam ettiğini, sermaye yeterliliği oranının düştüğünü, sorunlu kredilerde yavaş da olsa artış ve faiz dışı harcamaların sınırlandırılmasının önem arz ettiğini belirtti. Keskin, bankacılık sektöründe kar artışının bu yılın sonunda ne olacağına ilişkin olarak, “Sektör, bu seyriyle devam ederse daha da düşebilir. Bir önceki yıla göre yüzde 5'in altında da kalabilir. Bankacılık sektörü, istediği büyüme hacmine henüz ulaşamadı” öngörüsünde bulundu.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.