Katı atık miktarı 14 milyonu buldu

İmalat sanayi işyerlerinde 2012 yılında 14 milyon ton atık meydana geldi. 806 bin tonu tehlikeli olan bu atıkların yüzde 5'i tesis bünyesinde geri kazanıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılına ilişkin "İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri"ni açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işyerleri tarafından 2012 yılında 14 milyon ton atık oluşturuldu ve bu atığın 806 bin tonunun tehlikeli nitelikte olduğu tespit edildi.  

Buna göre, işyerleri 2012 yılında 1,8 milyar metreküp su çekti. Çekilen suyun yüzde 65,3'ü denizden, yüzde 17,1'i kuyudan, yüzde 4,8'i barajdan, yüzde 3,9'u organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, yüzde 3,5'i akarsudan, yüzde 1,8'i şehir şebekesinden, yüzde 1,7'si kaynaktan ve yüzde 1,9'u diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun yüzde 72,9'u soğutma suyu olarak kullanıldı. 

1,5 milyar metreküp atıksu deşarj edildi

İşyerleri tarafından 2012 yılında toplam 1,5 milyar metreküp atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun yüzde 77,8'inin soğutma suyu olduğu belirlendi. Toplam atıksuyun yüzde 77,5'i denize, yüzde 9,6'sı akarsuya, yüzde 7,3'ü OSB kanalizasyonuna, yüzde 3,9'u şehir kanalizasyonuna, yüzde 1,6'sı ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. 

Alıcı ortamlara deşarj edilen 1,2 milyar metreküp soğutma suyunun yüzde 0,9'u arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 342 milyon metreküp atıksuyun ise yüzde 51,9'u arıtıldı. Arıtılan 51 milyon metreküp atıksu ise deşarj edilmeden tesis bünyesinde yeniden kullanıldı.  

Atığın yüzde 43'ü satıldı

İmalat sanayi işyerlerinde 2012 yılında 14 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 5'i tesis bünyesinde geri kazanıldı, yüzde 43'ü satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi, yüzde 33,5'i düzenli depolama sahalarında, yüzde 3,8'i çöplüklerde bertaraf edildi, yüzde 11'i işyeri sahasında depolandı, yüzde 1,1'i beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı, yüzde 2,6'sı ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi. 

Atığın 806 bin tonu tehlikeli 

Toplam atığın 806 bin tonunun tehlikeli atık niteliğinde olduğu tespit edildi. Yaratılan toplam tehlikeli atığın yüzde 5'i tesis bünyesinde geri kazanıldı/yeniden kullanıldı.  

Bu konularda ilginizi çekebilir