5 °C

KİT'lerin verimliliğini artıracak tedbirler alınacak

KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, RG'de yayımlandı.

KİT'lerin verimliliğini artıracak tedbirler alınacak
ANKARA - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında, tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacak. 
KİT'lerin ve bağlı ortaklıklarının 2011 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 
Karar ile 2011 yılında kamu işletmelerinin, ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle, işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi. 
Programa göre, kamu teşebbüsleri 2011 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalara uygun şekilde yürütecek. Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacak. 
Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek. Bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde rasyonel bir şekilde dağıtılması ve atıl duran personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacak. 
Stokta tutulacak mal ve hizmet üretimine ilişkin envanter miktarı (yedek parça dahil) ile üretilen nihai ürün miktarı, 2011 yılı ile takip eden yıllarda yapılması öngörülen mal ve hizmet satışı dikkate alınarak optimum seviyede belirlenecek. 
Atıl durumda olan gayrimenkuller satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek. Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek. 
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine gereken özen gösterilecek ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapıları gözden geçirilecek. 
Programda, istihdam, hizmet alımları, mali hükümler, stratejik planlar, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri de düzenlendi. 
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.