19 °C

Kopyacıların cezaları arttı

ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi meclisten geçti.

Kopyacıların cezaları arttı

ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasını öngören ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi''  kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre kopya çeken adayın sınavı iptal edilecek. Bu aday 2 yıl boyunca hiçbir sınava giremeyecek.

Kanundaki değişiklik uyarınca; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin adı, ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'' şeklinde değiştirilecek. Başkanlık, idari ve mali özerkliğe sahip, YÖK ile ''ilgili'', merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olacak.

Başkanlık, yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavları yapacak. Görevlerini bağımsız olarak yerine getirecek Başkanlığa, hiçbir organ, makam, merci veya kişi talimat veremeyecek.

Kurumun Başkanı, devlet üniversitelerinde görev yapan profesörlerden, YÖK'ün önereceği 3 aday arasından müşterek kararnameyle 4 yıllığına atanacak. Süresi dolan başkan, bir kereye mahsus olmak üzere yeniden atanabilecek.

Görev süresi dolmadan başkanın görevine son verilemeyecek; ancak atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya YÖK Genel Kurulu kararıyla görevini yerine getiremeyeceğinin tespit edilerek resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi halinde görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabilecek.

ÖSYM başkan ve yardımcıları, tam zamanlı görev yapacak ve lisansüstü eğitim faaliyetleri hariç hiçbir kurum ve kuruluşta ücretli iş yapamayacak.

2 yıl süreyle ilişiği olmayacak

Başkan ve diğer ilgili görevliler, görevlerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamayacak, bu tür işlere ortak olamayacak, bu tüzel kişilerden, iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan, dolaylı ilişkiye giremeyecek.

Bunların eşleri, çocukları, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde, bunların iştiraklerinde görev alamayacak.

Elektronik ortamda sınav yapılabilecek

Sınavlar, basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabilecek. Sınavlar ayrıca, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, adayın verdiği cevaplara göre de farklı soruların değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

Sinyal karıştırıcı kullanılacak

Sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav sırasında ''sinyal karıştırıcı'' ve benzeri cihazlar kullanılabilecek.

Genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olacak özel güvenlik görevlileri, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip diğer kişilerin üstünü, eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol edebilecek, arayabilecek.

Cezalar artıyor

Gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bu bilgileri açıklayan kişilere, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Sınavlarda  kopya çeken, kopya çekilmesine aracılık eden, başka bir adayın yerine sınava giren, kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan, kopya çektirilmesine imkan sağlayanlara, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişilere, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilecek. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramayacak ve giremeyecek.

ÖSYM'nin yeniden yapılandırılması 1 yıl içinde tamamlanacak. Bu sürede yürürlükteki mevzuat uygulanacak.

8 yeni vakıf üniversitesi

Kanunla ayrıca, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Ankara Bilge Üniversitesi, Ankara'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kurulacak.

ÖSYM'ye 260, YÖK'e de 28 kadro tahsis edilecek. Bazı mevcut üniversitelere de kadrolar verilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap