Ösym

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi , yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkezi Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

 

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır.

 

17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

 

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 6114 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur. Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcıları dahil yedi üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

 

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS),  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( E-YDS),
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Yükseköğretim Kurulu Seviye Tespit Sınavı,
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA),
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS)
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS),  Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS),  TSK Askeri Liseler Sınavı (ALS)
Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS),
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), 
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Kamu kurum ve kuruluşları için yapılan diğer sınavlar (Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği vs.),
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS),  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)

 

 

Ösym Haberleri