31 °C

LPG yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Yeni LPG piyasası lisans yönetmeliği, 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

LPG yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

EPDK'nın, 'Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre bildirimler, bildirim yükümlüsü lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından veya bildirim yükümlüsü lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler adına imza veya yetki devri ile aksi belirtilmedikçe Kurum tarafından belirlenen bildirim formları kullanılarak, Elektronik İmza Kanununa göre oluşturulan elektronik imza ile yapılacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, oluşuma bağlı bildirimlerden tavan fiyat bildirimi dışındakileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yazılı olarak yapacak.

Bildirim yükümlülüklerinde kullanılacak formlar ile uygulamaya ilişkin sistem kullanım talimatının ihdas, iptal ve değişiklik işlemleri Kurul kararı ile yapılarak Kurumun internet sayfasında ilan edilecek.

Bildirim yükümlülükleri kapsamında gönderilen formlarda yer alan bilgilere ilişkin yapılacak düzeltmeler 'Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı' ile yapılacak. Bildirim Düzeltme Talebi Beyanı, dönemsel olarak yapılan bildirimlerde ilgili mevzuatta belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen 30 gün içerisinde, oluşuma bağlı bildirimlerde ise bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 7 gün içerisinde yapılacak. 'Pazarlama Projeksiyonu Bildirimi' bu süre kısıtlarına tabi olmayacak.

Bildirimler dönemsel ya da oluşuma bağlı

Kuruma yapılacak bildirimler, bildirim yükümlüleri tarafından, dönemsel veya oluşuma bağlı olarak yapılacak.

Sıvılaştırılmış petrol gazlarıyla ilgili olarak Rafinerici Lisansı sahipleri, Gelir Bildirimi'ni, bir önceki takvim yılına ilişkin olarak, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar yapabilecek.

Üçer aylık bildirimler ise 1. çeyrek (Ocak-Şubat-Mart), 2. çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran), 3. çeyrek (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve 4. çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık) dönemlerine ilişkin olarak yılda dört kez çeyrek dönemleri izleyen ayların (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) son gününe kadar belirtilen şekilde yapılacak.

Aylık bildirimlerden Stok Bildirimi, İthalat Bildirimi, İhracat Bildirimi, LPG Dağıtım Tavan Fiyat Bildirimi ve LPG Depo Satış Tavan Fiyat Bildirimi, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ve Rafinerici Lisansı alan tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar bir önceki aya ilişkin bilgileri içerecek şekilde yapılacak.

İller Bazında Satış Bildirimi, LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi tüzel kişilerce, her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları satış miktarlarını iller ve ürün bazında içerecek şekilde, Bayi Hareketleri Bildirimi; her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin otogaz bayii hareketlerini içerecek şekilde, LPG Ticareti Bildirimi ise her ayın son gününe kadar, bir önceki aya ilişkin sıvılaştırılmış petrol gazları üretim, alış ve satış miktarlarını dağıtıcılar ve ürün bazında içerecek.

Yönetmelik, 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap