Makina Takım, sermaye artırdı

Şirketin çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı 22 milyon lira artırıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu, şirketin çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığının 22 milyon lira artırılarak 28 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.

Makina Takım'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararına yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Şirket mali bünyesinin güçlendirilmesini teminen, şirketin 50 milyon (ellimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketin çıkarılmış sermayesinin nakit karşılığı 22 milyon (yirmiikimilyon) TL artırılarak 28 milyon TL'den (yirmisekizmilyon) 50 milyon TL'ye yüzde 78,57143 oranında artırılmasına,

Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Kr. nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 Kr. olarak belirlenmesine, kalan payların nominal değerinden az olmamak kaydı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmasına,

Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 3 (üç) işgünü süreyle İMKB'de halka arzına karar verilmiştir.''

Açıklamada, yeni pay alma haklarına ve tasarruf sahiplerine ilişkin duyuruların günlük yayın yapan 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesinin, bu kapsamda ihraç edilecek hisselerin kurul kaydına alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasının da kararlaştırıldığı duyuruldu.

Etiketler