MB verilerine göre; piyasa 26.595,2 milyon YTL fazlada

YAYINLAMA
GÜNCELLEME