Meslek örgütleri Akkuyu için dava açtı

TBB, TMMOB ve TTB'nin, Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED olumlu kararı ile ÇED Yönetmeliğinin geçici maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı ile 25 Kasım 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin geçici maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtığı belirtildi. 

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin geçici 1. maddesinin, "önceki yönetmelikler yürürlükteyken ÇED başvurusunda bulunan projeler için yönetmeliklerden hangisi proje lehineyse, onun uygulanmasını" öngördüğüne dikkat çekilerek, Danıştayın davayı haklı bulması durumunda, yeni ÇED yönetmeliğinin bu maddesi dayanak gösterilerek onaylanan tüm ÇED projelerinin geçersiz olacağı ifade edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"ÇED sürecindeki en kritik hata, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED süreci için 25 Kasım 2014'te yayımlanan ÇED yönetmeliği hükümlerinin uygulanması oldu. ÇED sürecini kolaylaştırmak için yapılan işlem, bir önceki ÇED yönetmeliğinde yer alan geçici 1. maddeye takıldı, yönetmeliğin 'yürürlük tarihinden önce ÇED başvurusu yapmış projelere, başvuru tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri uygulanır' maddesi unutuldu. 2 Aralık 2011'de sunulan Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED başvurusu, 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED yönetmeliğine tabii olduğu halde, yeni yönetmelikteki bir başka geçici maddeyle bu zorunluluk bertaraf edilmek istendi. Yeni yönetmelikte yer alan geçici 1. maddede geçen 'Bu Yönetmelikten önce ÇED başvurusu yapmış projelere, bu yönetmeliğin lehte olan hükümleri ve/veya başvuru tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri uygulanır' ifadesiyle büyük bir hukuki karmaşaya sebep olundu. 

Düzenlemeyle birlikte, yeni yönetmelikten önce ÇED başvurusu yapan projeler için ilki 1993'te çıkan ve tam 5 defa yeniden yazılan, toplam 10 defa da çeşitli değişiklikler geçiren tüm ÇED yönetmeliklerinin projeler lehine olan maddeleri yatırımcıların kullanımına sunulmuş oldu." 

Açıklamada, Danıştayda açılan davanın dilekçesinde, "Yeni yönetmeliğin geçici 1. maddesi sebebiyle, 2008 tarihli ÇED yönetmeliği ve 2014 tarihli ÇED yönetmeliğinin proje sahibinin lehine olan hükümleri birlikte uygulanabilmektedir. Bu ibare, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi ÇED sürecine ilişkin 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED yönetmeliğine göre hukuka aykırı olan durumların, hukuka uygun olmasına neden olmuştur" denildiği bildirildi. 
 

Etiketler