Metal iş kolunda sendika istifaları tedirginlik yarattı

Otomotiv sektöründeki eylemlerle birlikte istifa eden işçilerin başka sendikalara üye olup olmadığı konusunda çelişkili bilgiler geliyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

MEHMET KAYA / ANKARA

Toplam 1 milyon 445 bin işçinin çalıştığı metal işkolunda, otomotiv ve yan sanayiinde yaşanan iş bırakma eylemlerinin etkisi sürüyor. Sektörde iş barışı net olarak sağlanamazken birkaç işyerinde hâlâ tam olarak işbaşı yapılamadı. Eylemlerin en büyük etkisinden biri de sendikalılık konusunda oldu. 15 bin işçinin sendikalarından istifa ettiği belirtilirken, bunların başka sendikalara üye olup olmadığı konusunda çelişkili bilgiler geliyor. Ancak önemli bir kısmının tekrar sendikasına döneceği kaydedildi. 

Otomotiv ve yan sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerde peş peşe gelen işçi eylemleri sonrasında 'yeniden değerlendirme' dönemi geliyor. DÜNYA’ya bilgi veren kaynaklar, seçimler nedeniyle bütün tarafl arın eylemlere yönelik hareket etmekten imtina ettiğini belirtti. Eylem yapılan işyerlerinde örgütlü Türk Metal Sendikası'nın, seçimler sonrasında sağduyulu biçimde sürecin normalleşmesi için çalıştığını belirten kaynaklar, mevcut durumdan herkesin sonuç çıkarması gerektiğini ifade etti. 

Toplam 1 milyon 445 bin işçinin çalıştığı metal işkolunda, otomotiv ve yan sanayiinde yaşanan iş bırakma eylemlerinin etkisiyle 15 bin işçinin sendikalarından istifa ettiği belirtildi. İstifa edenlerin başka sendikalara geçip geçmedikleri konusunda sağlıklı bilgiler elde edilemezken önemli bir kısmının tekrar sendikasına döneceği kaydedildi. Sendikal hareketliliğe ilişkin fikir verebilecek resmi kayıtlar temmuzda yayınlanacak istatistiklerden belli olacak. Çünkü yapılan değişiklik sonrası işçiler e-devlet üzerinden istifa ve sendika kayıtlarını yapabiliyor.

'Seçim sonrasında konu sağduyuyla ele alınacak' 

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, "Biz sendika olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Ayrıca, süreci değerlendireceğiz, nerede eksikliğimiz var, nelere dikkat etmemiz gerekiyor göreceğiz. Bütün kurullarımızda en geniş kapsamda değerlendireceğiz” dedi. Kavlak, sendika olarak başta işçiler olmak üzere kimsenin zarar görmediği ve herkesin normal biçimde işlerini sürdürmesini arzu ettiklerini vurgularken, istifa eden işçilerin yeniden örgütlenmesi için de girişimlerde bulunacaklarını anlattı. Kavlak bütün süreçlerin seçimler sonrasında ivme kazanacağının altını çizdi. 

Kalifiye elemana ara zam tartışmanın fitilini ateşledi 

Bu arada metal işkolunda yaşanan tartışmada işyeri sözleşme farklılıklarına ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı. Metal işkolunda geçen yıl imzalanan grup toplu sözleşmesinin, Bosch’ta örgütlü sendikaların yetkiye ilişkin hukuki uyuşmazlığın ana rolü oynadığı vurgulandı. Bosch’un, iki sendikanın yargıya gitmesi nedeniyle grup toplu sözleşme dışında kaldığı, yargının da toplu sözleşmelerden önce başlayacak şekilde 38 aylık bir süreç sonucunda kesinleşmesinin karmaşaya yol açtığı kaydedildi. 

Bosch’ta da grup toplu sözleşmesinin geçerli olduğu ancak toplu sözleşme dışında kalınan dönemde işverenin bazı kalifiye elemanlara ara zam yaptığı, sadece küçük bir gruba yapılan bu zam nedeniyle tartışma çıktığı, ana otomobil üreticilerinde daha fazla olmak üzere otomotiv ve yan sanayiinde saat ücretlerinin birbirine çok yakın olduğu hatırlatıldı. Ana otomobil üreticilerinde eylemlilik sürecinde, işveren dahil bazı kesimlerin söylem hatalarının ön plana çıktığını belirten kaynaklar, gelinen noktanın kimse açısından tatmin edici olarak görülemeyeceğinin altını çizdi.

Bu konularda ilginizi çekebilir