‘Mobilya kenti İnegöl’ teknopark ile kabuk değiştirecek

Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl, BEBKA’nın desteklediği teknopark projesi ile İnegöl’ün rekabet gücünü artıracaklarını söyledi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

GÜLAY SOYDAN PEHLEVAN

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl, 110 ülkeye mobilya ihraç eden İnegöl’ün, bu sektörde yeni açılımlar ile ivme kazandığını belirterek, “İnegöllü mobilyacının 2023 hedefi 1 milyar dolar. 3 bin 500 civarında mobilya firmasının bulunduğu İnegöl’de sektörün istihdam rakamı ise 30 binden fazla. İnegöl’ün yakalamış olduğu bu başarıyı sürdürmesi için için bilgi teknolojilerinin gelişimiyle birlikte küresel pazarda iş yapılabilmesi, firmaların değişen müşteri ihtiyaçlarına ve teknolojik yeniliklere cevap verebilmesi gerekiyor." şeklinde konuşuyor. Odalarının bu doğrultuda harekete geçerek ‘İnegöl’de Teknopark Kurulumu Fizibilitesi Projesi”- ni hazırladığını anlatan Anıl, "Projemiz Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. İnegöl’ün teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye yönelik teknopark fizibilitesinin hazırlanmasıyla, Bursa’nın rekabet gücünü artmasına da katkı sağlanacak” diye konuştu. 

Proje ile İnegöl’de teknoparkın kuruluşunun hızlandırılacağını, hizmet ve sanayi sektörüne başarılı işletmeler kazandırılacağını, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirileceğini vurgulayan Başkan Metin Anıl, "Proje, özel sektörün Ar-Ge çalışmalarını özendirmek, üniversite-sanayi ve sanayi- sanayi işbirliklerini artırmak amacıyla katma değeri yüksek önemli bir çalışma niteliğinde” diye konuştu. 

Sanayinin teknolojik altyapı sorunlarını çözecek 

Teknoparkın, yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi, verimliliğin artırılması, Ar-Ge maliyetlerinin düşürülmesi, yurtdışı kaynaklı yüksek bilgi ve teknoloji isteyen sektörlerin geliştirilmesi, sanayinin teknolojik altyapı sorunlarının çözülmesinin önünü açacağını belirten Anıl, “Bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik edecek. İnegöl’de teknolojiye dayalı firmaların gelişimi desteklenecek. İlişkili üniversite veya araştırma merkezi aracılığıyla sağlanan teknik ve yönetsel destek, teknoparkın en önemli katma değeri olacak” şeklinde konuştu.

Bu konularda ilginizi çekebilir