Mühendis odaları Bakanlıklarca denetlenecek

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalar üzerinde idari ve mali denetim ilgili bakanlıklarca yapılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı bazı odaların idari ve mali denetiminin yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ek 3’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7 Nisan 2014 tarihinde kararlaştırıldı. 
Karara göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalar üzerinde idari ve mali denetim ilgili bakanlıklarca yapılacak. 

Söz konusu odalar ve denetlemeleri yapacak bakanlıklar ise şöyle: 

“Tekstil Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Fizik Mühendisleri Odası’nı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası ile Gemi Mühendisleri Odası’nı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası ile Gıda Mühendisleri Odası’nı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Petrol Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ile Metalurji Mühendisleri Odası’nı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Meteoroloji Mühendisleri Odası’nı ise Orman ve su İşleri Bakanlığı.”

Bu konularda ilginizi çekebilir