4 °C

Mükellef hizmetlerinde yeni bir adım daha

Cenk ULU

Mükellef hizmetlerinde yeni bir adım daha

Katma Değer Vergisi (KDV) son yıllarda işletmelerin en önemli vergi konusu olmaya başladı. Bunun bir nedeni ülkemizin artan ihracatı ve giderek artan indirimli oranlı satışlar nedeniyle bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda ortaya çıkan KDV alacağıdır. KDV iadesini hızlı ve tam olarak alabilmek işletme sermayelerinin yüksek olmadığı firmalar için çok önemlidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2010 yılında yayınladığı 53 numaralı KDV Sirküleri ile Katma Değer Vergisi iadesi işlemlerinde başlattığı dönüşüm uygulamasının son halkası olarak 2015 Ağustos’ta Katma Değer Vergisi İadesi Uygulama Rehberleri’ni yayımladı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gerek mükellef gerek de muhasebeci ve mali müşavirlerin işlerini kolaylaştırmak, KDV iadeleriyle ilgili yapılacak iş ve işlemlerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, vergiyle ilgili tüm paydaşların KDV uygulamasındaki yükümlülükleriyle ilgili süreçlerin hızlandırılması, basitlik ve anlaşılırlığın sağlanması amacıyla "Katma Değer Vergisi Uygulamasında İade Hakkı Doğuran İşlemler"e ilişkin rehberi hazırladıklarını ifade etti. Söz konusu rehbere Gelir İdaresi’nin internet sayfasından ulaşılabiliyor. 

Rehber, tam istisnalar, indirimli orana tabi teslimler ve tevkifatlı işlemler olmak üzere üç temel iade başlığı altında toplanıyor. Sonrasında bu üç ana başlık kendi içlerinde iade türlerine ve iade talebinden nakden mi mahsuben mi yararlanılacağına göre toplamda 152 alt başlığa ayırıyor. 

Her bir alt başlıkta istisnanın ne şekilde ve ne zaman beyan edileceği, beyanda uyulacak esaslar, o istisnaya ait KDV iadesi süreci, iade talebinde hazırlanacak belgeler ve iade talebinin değerlendirilmesi gibi konular ayrı maddeler halinde açıklanıyor. 

Daha önce Tebliğ ile açıklanan KDV iade prosedürü daha detaylı bir şekilde bu rehberde açıklanmış durumda. Bu özelliğiyle, KDV iadesiyle yeni tanışan mükelleflerin faydalanabileceği kapsamlı bir rehber olma özelliğini taşıyor. 
Rehberde göze çarpan bir diğer uygulama, mükelleflerin ve/veya vergi dairelerinin tüm rehberi tek bir word veya pdf dosyası şeklinde göremiyor olmaları. Gelir İdaresi’nin internet sitesinden, okumak istenilen rehbere ulaşmak için öncelikle temel iade başlığını (tam istisna, indirimli oran veya tevkifata tabi işlemler) seçip, sonrasında iade türü özeline göre sınıflandırmayı seçip ardından iadenin nakden veya mahsuben iade türü ayrımına göre ilgili rehbere ulaşılabiliyor. 

Diğer taraftan, KDV iade süreçlerinde iade süresinin ciddi bir kısmını teşkil eden risk analiz kontrol raporlarının bu rehberde detaylı olarak anlatılmıyor olması bir eksiklik. Aynı vergi dairesinde çalışan farklı memurların bile uygulamada farklı yorumlayabildiği ve sürekli Gelir İdaresi tarafından yenileri eklenen ve çeşitlendirilen kontrol segmentlerinin ne şekilde çözüme kavuşturulacağı, kontrol raporlarında yer alan tüm segmentlerin çözümlerinde standardizasyonun nasıl sağlanacağının da ileride rehbere detaylı olarak eklenmesi olumlu olacaktır.

Tüm bunlarla birlikte, Gelir İdaresi söz konusu rehberin gelişimine mükelleflerin de katkısını sağlayabilmek, bu rehberi geliştirerek mükelleflerin, mali müşavirlerin ve vergi uygulayıcılarının işlerini kolaylaştırmak adına bir e-posta adresi tayin ederek rehberin gelişime açık olduğunu ilan ediyor. Rehberin geliştirilmesi veya çalışmaya katkıda bulunulması için görüş ve öneriler fgultepe@gelirler.gov.tr adresine iletilebiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hedeflediği “etkin ve verimli bir vergi sisteminin mükellef odaklı bir yaklaşım, güçlü bir vergi idaresi ve mükelleflerin vergiye uyum maliyetini azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak” adına yayınladığı bu rehber, ilerleyen günlerde mükelleflerin ve vergi uygulayıcılarının katkılarıyla daha fazla sorunun çözümüne yardımcı olacaktır.
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.