OSB'siz üretmek…

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TRAKYA'DAN / M.Nedim ÇAĞLAR

nedim.caglar@dunya.com

Gazeteniz DÜNYA' nın bir süre önce organize sanayi bölgelerini (OSB) ele alan "OSB'ler için 'atıl kaldı' uyarısı" başlıklı haberi, tartışma yarattı; Sanayi Bakanı Nihat Ergün'ü harekete geçirdi. Genelgeyle başlayan bu sürecin sağlıklı ilerlemesini umuyoruz.

Ancak, 2004 yılında Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Ergene Havzası Islah Projesi, önemini hala koruyor. Bu projedeki 1100000'lik planlarda gündeme gelen "Islah OSB" kavramı, atıl kalan OSB'ler kadar önem arz ediyor. İmar izinleri verilmiş, yatırım yapılmış, üretim ve istihdam yaratan, ihracata katkısı olan tesisler, bir OSB çatısı altında değil.

Çorlu'da, Misinli Deresi ile Ergene Deresi arasında bulunan bölgedeki yaklaşık 235 sanayi tesisi, dağınık ve çarpık sanayileşmenin en güzel (!) örneğini sunuyor. Sanayi Bakanı Sayın Ergün bölgemizdeki bir dergiye verdiği özel mülakatta, "Hedef  tüm sanayiyi OSB' lerde toplamak" hedeflerini dile getirmişti. Bölgemizdeki sanayicilere göre, bu hedefin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi elzem gözüküyor; hem çevreye verilen zararın önüne geçilmesi hem de bölgedeki tekstil sanayicisinin dünya ile rekabeti için. Tekstil üretimi, birçok sanayi gibi ucuz enerji, ucuz iş gücüne doğru kaçıyor. Çorlu'da, özellikle tekstil sanayicisini destekleyecek projeler Trakya'da işsizliğin önüne geçilmesi bakımından çok önemli.

Trakya SİAD  Başkanı Doğan Ünal ile Çorlu sanayicisinin sorunlarını konuşurken ana gündem maddemiz oluyor 'OSB'siz üretim'... Ünal, bölgedeki mevcut sanayi tesislerinin OSB çatısı altına alınmasının zaruretine işaret ediyor; geleceklerine güvenle bakmak için, dünya ile rekabet edebilmek için, çevreyi kirleten imajından kurtulmak için. Daha yatırım yapılmamış, atıl OSB'ler tartışılırken mevcut yatırımların revizyon edilebilmesi için...

Bölgemizde bir örnek var: Çerkezköy OSB. OSB'nin nimetlerinden söz edildiğine, Çerkezköy OSB'yi anmak gerekir. Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu açıklıyor: Çerkezköy'deki sanayici, elektriği yüzde 21, doğalgazı yüzde 7 daha ucuza kullanıyor; merkezi arıtmamız var… Bunu açıklamaları duyan OSB'siz üretim yapan sanayici, konuyu ciddiyetle masaya yatırmak istiyor.

Ünal bu sorunun bir başka veçhesini dile getiriyor, "Tekirdağ genelinde 25 adet sanayi tesisinin hala ruhsatı yok. Ergene Havzası Islah Projesi kapsamında, 2004 yılında hazırlanan 1100000'lik planlara göre, tarım arazilerinin  azalmasının önüne geçilmesi için yeni yatırımlar, kapasite artırımı durdu" ve ekliyor, "Sanayicinin 2009 yılında metrekaresine 5 YTL ödeyerek, takas yoluyla tarım arazisi kapsamından çıktı. Ancak şimdi takasın şekli belli değil. Dolayısıyla bu durumda ruhsatını almayan sanayi güvensizlik içinde üretime devam ediyor."

Nasıl ki, plansız yapılan OSB'ler atıl kalıyorsa, plansız sanayileşmede OSB'siz üretime devam ediyor…

Bölgemizdeki iş dünyasının temsilcileri, son tartışmaların bir dönüm noktası olmasını umut ediyor…

"OSB'siz sanayi" halefi "yatırımsız OSB" kadar haklı çıkıyor…

Bu konularda ilginizi çekebilir