Öz hakkındaki 'işlem yapılmaması' kararı kaldırıldı

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Zekeriya Öz hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını kaldırdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Ankara 4. İdare Mahkemesi, Adalet Bakanlığının, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkındaki "işlem yapılmaması" kararını kaldırdı.

Avukat Turgut Kazan, Adalet Bakanlığına başvurarak, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Öz hakkında "ifadeye çağırma, zorla getirme/yakalama ve aramaya ilişkin yasa hükümlerini çiğneyerek, toplumda büyük korku ve dehşete yol açtığı" gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep etmişti. Adalet Bakanlığı da Kazan'ın başvurusuna herhangi bir yanıt vermemişti.

Kazan, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 10. maddesine göre "60 gün içinde cevap verilmeyen başvuruların reddedilmiş sayılacağını" ifade ederek, "Adalet Bakanlığının ret anlamına gelen işleminin iptali" istemiyle 4. İdare Mahkemesine başvurmuştu.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kazan'ın başvurusunu değerlendirerek kabul etti. Mahkeme, Adalet Bakanlığının, Savcı Öz hakkındaki soruşturma talebine cevap vermeyerek başvurunun "zımnen reddedilmesi" anlamına gelen kararını kaldırdı.

Mahkeme kararında şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bu itibarla, davacı (Kazan) tarafından davalı idareye, anılan Cumhuriyet Savcısı hakkında sunulan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarla ilgili olarak 2802 Sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca, adalet müfettişi veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hakim veya savcı eliyle inceleme yaptırılarak bir sonuca varılması gerekirken, davacının şikayet dilekçesi yönünden bu yöntemin işletilmemesi ve süresi içinde davacıya herhangi bir cevap verilmemesi suretiyle başvurusunun zımnen reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Bu nedenle "dava konusu zımni ret işleminin iptaline" karar verildiği belirtilen kararda, tebliğden itibaren 30 gün içinde Danıştay'da temyiz edilebileceği hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin gerekçeli kararının Bakanlığa ulaşmasının ardından yeni bir değerlendirme yapacak. Gerekçeli kararda, eksik bir işlem yapıldığı yönünde değerlendirme yer alırsa Adalet Bakanlığı, Zekeriya Öz hakkındaki şikayeti yeniden inceleyecek. İnceleme sonunda soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir