8 °C

Patates siğili mağduru üretici için son gün 15 Kasım

110 lira için destekleme başvurusu, 15 Kasım tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine yapılacak.

Patates siğili mağduru üretici için son gün 15 Kasım

ANKARA - Patates siğili görülen alanlarda alternatif ürüne geçen veya alanı nadasa bırakan çiftçiye dekar başına 110 lira destekleme ödemesi verilecek. Destekleme başvurusu, Çiftçi Kayıt Sistemi kayıt süreleri içinde 15 Kasım 2010 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine yapılacak. 

Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği, bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanan tebliğle, çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Buna göre, 2010 yılından itibaren patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda 3 yıl, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla dekar başına destekleme ödemelerinden yararlanacak.

Destekleme ödemesi, bu yıldan itibaren aynı parsele 3 yılda bir defa ödenecek, üç yılı kapsayacak ödeme 2010 yılında yapılacak.

Çiftçilere, dekara 110 lira destekleme ödemesi verilecek. 

Destekleme ödeme planı, 2010 yılından itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana üç yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Ödemeler, bakanlığın il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra, Ziraat Bankası aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvuracak, başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esas olacak.

Başvurular ÇKS kayıt süreleri içinde 15 Kasım 2010 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak. Başvurular yılı ve dönemi içinde yapılmak zorunda olacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.