13 °C

Patentlere saygı, tüketiciyi de koruyor

Patentlere saygı, tüketiciyi de koruyor

 

 

 
 
İSTANBUL - Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM), 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Dünya Ticaret Örgütü'nün TRIPS (Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönlerine İlişkin Anlaşma) anlaşması dolayısıyla dünya genelinde fikri ve sınai hakların korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, bu konunun özellikle son dönemde Türkiye için de öncelikli konulardan biri haline geldiğini ifade etti. Patent ve Marka Vekilleri Derneği'nin yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
"Fikri Haklar konusundaki çalışmaları 1980'lere kadar uzanan Türkiye, günümüzde bu alanda dünyadaki önemli aktörler arasında yerini alma yönünde ilerliyor. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından yakın zamanda yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporu da bunun göstergelerinden biridir.
Bugün Türkiye, Avrupa'da marka başvurularında birinci, tasarım başvurularında ikinci, patent başvurularında ise sekizinci sıraya yükselmiştir. Dünya genelinde patent başvurularındaki artış yüzde beş civarındayken, Türkiye son beş altı yılda yerli patent başvurularında yüzde yirminin üzerinde artış sağlamayı başarmıştır.
 
Geldiğimiz noktayı daha da ileriye götürebilmek için; markaları ve patentleri ilgilendiren
düzenlemelerimizin, kamunun ve endüstrinin ihtiyaçlarını eşit şekilde gözeten, ekonominin fiziki olmayan bu değerlerine zarar vermeyecek bir anlayışla geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Hak sahiplerinin marka ve patentlerini tam ve etkin şekilde kullanabilmesini sağlamak, kuşkusuz ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü arttıracak ve fikri mülkiyet alanındaki saygınlığına önemli katkı sağlayacaktır. Bilindiği üzere bugün yürülükte olan sınai mülkiyet mevzuatımız 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar geçen süre içindeki uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar ve dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi için TBMM'de görüşülmekte olan bir Kanun Tasarısı bulunmaktadır.
Tasarı bugün uygulamada mevzuat kapsamında yaşanan sorunları önemli ölçüde gidermeye yönelik hükümler içermektedir. Tasarı ile İncelemesiz patent sisteminin kaldırılması ve faydalı model başvurularına araştırma raporu zorunluluğu getirilmesi Türkiye'deki patent ve faydalı model kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ancak sözkonusu Kanun tasarısı özellikle patent ve marka vekillerinin barolar veya meslek odaları gibi birlik veya oda yapısında kurumsallaşmasına ve disiplinine ilişkin yasal düzenlemeleri kapsamaması nedeniyle önemli bir eksiklik içermektedir PEM olarak; teknolojik gelişmelerin önünü açan, buluş geliştirme inisiyatifini çoğaltan, mevcut marka ve patentler ile bunlara yapılan yatırımları koruyarak potansiyel yeni yatırımcılara da olumlu mesajlar veren, fikri mülkiyet alanındaki meslek dallarının gelişmesine imkan tanıyan politikaların oluşturulmasını diliyoruz. Bu yönde politikalar, tüketiciyi de sahte, taklit, korsan, kaçak gibi tehditlerden koruyacak, ekonominin önemli değerlerini temsil eden marka ve diğer fikri haklardan gördüğü faydayı artıracaktır.
Bu vesileyle, Patent ve Marka Vekilleri olarak entellektüel sermayenin önemine dikkat çeken bu anlamlı günü kutluyoruz."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap